Jordbruk SLC

Årets generationsväxlingskurser
ordnas virtuellt via Teams

På grund av coronaviruset kommer årets generationsväxlingskurser att ordnas virtuellt. Det är en tvådelad kurs som SLC och producentförbunden ordnar gemensamt via Teams.

– Vi skulle alla helst ordna kursen traditionellt med olika tillfällen där deltagarna är fysiskt på plats, men det är inte möjligt på grund av coronaviruset. Därför beslöt vi oss för en lösning med en virtuell gemensam kurs och jag är glad över det goda samarbetet mellan förbunden, säger Pia Franzén, ungdomsombudsman för SLC Nyland.

Det blir generationsväxlingskurs också i år, men med ett annat upplägg än det traditionella där SLC och de fyra producentförbunden ordnar egna kurser regionalt.

– Det är viktigt att kursen ordnas och därför beslöt vi oss för att samarbeta. Att ordna kurser virtuellt är inte optimalt men det enda alternativet nu. Nästa år hoppas vi att vi kan återgå till det normala, det vill säga med regionala tillfällen, säger ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas som varit med och utformat kursen.

Båda poängterar att innehållet i den virtuella kursen i långt är detsamma som tidigare.

– Kursen erbjuder råd, tips och möjlighet att ställa frågor kring alla områden som omfattar en generationsväxling. Vi har plockat ihop ett mångsidigt program som ska vara till stöd både för överlåtande samt övertagande generation. Som föreläsare finns specialister som delar med sig av sin kunskap och svara på frågor, säger de.

Ämnen som behandlas är planering av generationsväxling med Henrik Lassas, medan Holger Falck berättar om beskattningsfrågor. Startstödet presenteras av Maria Swanljung och Leif Franzell. Bankens roll i generationsväxlingen samt pensionsfrågor (LPA) finns också med som ämnen.

– Utöver det har vi också med jordbrukarna Peter och Christer Jägerskiöld som berättar om sina erfarenheter av en generationsväxling och viktiga tips för de som står inför en, berättar Franzén.

Kursen, som är gratis för SLC-medlemmar, riktar sig till lantbrukare i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland som står inför en generationsväxling. För icke-medlemmar debiteras en kursavgift på 50 euro (faktureras efter kursen).

– Kursen ger en bra grund att stå på inför en kommande generationsväxling som är en stor sak. Många brukar gå på kursen flera år i rad och det är bra så att man har rätt fakta när generationsväxlingen ska ske, säger Grannas.

Den första delen av generationsväxlingskursen går av stapeln tisdagen den 9 mars klockan 10-13 och den andra torsdagen den 11 mars klockan 18-20.30. Kursen genomförs digitalt i Teams. Information om anmälningar finns på SLC:s och förbundens webbsidor.