Jordbruk SLC

ÅPF kräver granskning
av mjölkstöd

I ett brev till landskapsregeringen i tisdags begär Ålands producentförbunds styrelse att det ”i brådskande ordning” görs en internrevision för att klarlägga om landskapsregeringen genom åren har särbehandlat Haga Kungsgård Ab som ägs av landskapet och arrenderas ut till företagaren Kristoffer Lundberg.

ÅPF:s vd Sue Holmström säger till Landsbygdens Folk att hon informerat Lundberg om ÅPF:s krav på specialrevision och att han inte har några invändningar mot åtgärden.

Bakgrunden till ÅPF:s brev är att landskapsregeringen i november beviljade Ålandsmejeriet ÅCA och åländska mjölkbönderna ett krisstöd på totalt 500.000 euro för att trygga mejeriets tillgång på mjölk.

Hälften av summan, 250.000 euro, skulle gå till ÅCA för att säkra tillgången på mjölkråvara genom att rekonstruera ägandet av Gesterby Mjölk Ab, som är Ålands näst största mjölkgård. Gården hade tidigare köpts av Kristoffer Lundberg, som driver den största mjölkgården Haga kungsgård.

140 euro per ko

Den andra halvan av krisstödet har landskapsregeringen redan fördelat till 22 åländska mjölkbönder genom att betala 140 euro per mjölkko. Den totala kostnaden för detta blev 241.000 euro.

Enligt finansieringshandläggare Leif Franzell som nu i februari tillträtt som vikarierande byråchef för landskapets jordbruksbyrå skulle landskapsregeringen på torsdagen efter LF:s pressläggning fatta det formella beslutet att ge ÅCA 250.000 euro för att ta över ägandet av Gesterby gård.

– Men villkoret är att driften ska konkurrensutsättas och skötas av någon annan än ÅCA, betonar Franzell.

Han framhåller också att landskapsregeringen av det krisstöd på totalt 1 miljon euro som Åland fick av regeringen i Helsingfors under 2023 tidigare har betalat ut ca 475.000 euro för el- och gödselkostnader till 112 lantbrukare.

Franzell säger att landskapsregeringen i nuvarande marknadsläge har fokuserat på mjölkproduktionen och mejeriet med tanke på mjölknäringens stora betydelse för den övriga åländska livsmedelsindustrin.

Hätska tongångar

I brevet med krav på specialrevision hänvisar ÅPF till att beslutet om mjölknäringens ”krisstöd” några dagar före ÅPF:s höstmöte den 28 november för att ÅCA skulle kunna ”ta över ägandet av Gesterby mjölk Ab” blev mötets stora samtalsämne.

– Tonerna var stundvis väldigt hätska och landskapsregeringen beskylldes för att genom åren ha särbehandlat Haga Kungsgård Ab, skriver ÅPF.

På mötet lovade landskapsregeringens dåvarande chef, lantrådet Veronica Thörnroos, att hon skulle begära en internrevision av ärendets handläggning ”för att klargöra att turerna kring Haga Kungsgård Ab gått rätt till”.

Några dagar senare förklarade Thörnroos enligt lokaltidningarna att landskapsrevisorn inte hade ”tid att ta tag i ärendet”. Efter det har saken enligt ÅPF ”runnit ut i sanden”.

Men landskapsrevisionen är en separat myndighet som självständigt bestämmer vilka ärenden man vill granska. Det arbetet kan inte styras av den som ska övervakas.

Väntar på EU-grönt

Ålandsmejeriets vd Joakim Blom uppgav i onsdags för LF att mejeriets ännu inte fattat något beslut om hur det beviljade landskapsstödet krisstödet ska användas för att trygga Gesterbys och Hagas mjölkproduktion.

– ÅCA:s styrelse har möten kontinuerligt, men landskapsregeringens beslut EU måste godkännas av EU innan vi kan börja agera, säger Blom.