Trabranslen 4
Enligt Naturresursinstitutet Lukes statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2018 till totalt 20 miljoner kubikmeter. I energi motsvarar det här 38 terawattimmar.
Skogsbruk

Användningen av trä
för energiändamål ökar
fortsättningsvis

2018 förbrukades en rekordmängd träbränslen i Finland. Det här beror på att användningen av lut inom skogsindustrin ökade. I värme- och kraftverk var förbrukningen av fasta träbränslen lika stor som 2017. Den småskaliga träanvändningen, det vill säga ved, var också lika stor som året innan.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2018 till totalt 20 miljoner kubikmeter. Till sitt energiinnehåll motsvarar det här 38 terawattimmar. Enligt preliminär statistik från Statistikcentralen uppgick den totala förbrukningen av träbränslen till hela 105 TWh under året.

Volymen ökade med fyra procent jämfört med 2017 och är störst någonsin. Ökningen av totalförbrukningen beror på att användningen av lut från skogsindustrin ökade. Användningen av övriga träbränslen ligger däremot i stort sett på samma nivå som året innan.

Användningen av fasta biprodukter minskade

– Energianvändningen av skogsindustrins fasta biprodukter och träavfall uppgick till elva miljoner kubikmeter, vilket är en minskning på tre procent jämfört med året innan, säger överaktuarie Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet Luke.

Bark stod för två tredjedelar, 7,7 miljoner kubikmeter, av de fasta biprodukter som användes inom energiproduktionen. Andelen var lika stor som året innan.

Förbränningen av olika slags spån uppgick till 2,5 miljoner kubikmeter, en minskning på 11 procent jämfört med året innan, och av industrins avfallsflis till 1,1 miljoner kubikmeter vilket är en minskning på 10 procent.

Användningen av träpellets och -briketter minskade till 0,2 miljoner kubikmeter jämfört med året innan. Förbränningen av återvinningsträ uppgick i sin tur till totalt 0,9 miljoner kubikmeter.

Användningen av skogsflis började öka

Användningen av skogsflis uppgick till 7,4 miljoner kubikmeter, en ökning på tre procent jämfört med 2017.

– Efter att ha minskat fyra år i följd ökade användningen av skogsflis inom kombinerad värme och elkraft med fyra procent och uppgick till 4,7 miljoner kubikmeter. Inom värmeproduktionen ökade användningen med en procent, till 2,7 miljoner kubikmeter, säger Ylitalo.

Tillsammans med den skogsflis som brändes i småhus, 0,6 miljoner kubikmeter, uppgick den totala användningen av skogsflis till 8,0 miljoner kubikmeter. År 2013 var mängden använd skogsflis 8,7 miljoner kubikmeter, vilket är den hittills största volymen.

Förbränningen av hyggesrester ökade

Användningen av klenvirke som råvara för skogsflis uppgick till 3,9 miljoner kubikmeter, vilket var något mindre än 2017. Däremot ökade användningen av hyggesrester med en femtedel till 2,7 miljoner kubikmeter.

Användningen av skogsflis på stubbar var 0,4 miljoner kubikmeter, över en tredjedel mindre än året innan. Förbränningen av grövre ved ökade med en sjättedel till 0,4 miljoner kubikmeter.

Förbrukningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk var störst i landskapet Mellersta Finland. Förbränningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall var störst i Södra Karelen och förbränningen av skogsflis störst i Nyland.