Slcnyland1
SLC Nylands vårmöte var redan det tredje förbundsmötet med specialarrangemang på grund av coronan. Närmast i bild förbundsstyrelseordförande Thomas Antas, bakom honom verksamhetsledaren Bjarne Westerlund. FOTO: Pia Franzén
Jordbruk Skogsbruk SLC

Antas:
Samarbete och enhet behövs
inom producentkretsarna

Förbundsstyrelseordförande Thomas Antas påpekade i sitt öppningsanförande under SLC Nylands vårmöte att pandemin kan föra med sig ändringar för hela jordbruket. Antas efterlyste mera samarbete i synnerhet inom spannmålssektorn, en stark enhet inom producentkretsarna och stöd i kommunalvalet för kandidater som förstår sig på markägarnas situation.

SLC Nylands vårmöte var redan det tredje förbundsmötet med specialarrangemang på grund av coronan, konstaterade SLC Nylands förbundsstyrelseordförande Thomas Antas under mötets öppningsanförande. Främst har coronapandemin drabbat produktionsinriktningar som har behov av säsongarbetskraft, men pandemin kan föra med sig förändringar i verksamheten för hela jordbruket.

– Det innebär en viss osäkerhet, men samtidigt att ypperligt tillfälle att utvecklas och utveckla tjänster och varor som tillfredsställer helt nya behov. Många nya affärsidéer har redan sett dagens ljus och flera kommer de att bli, sade Antas.

Slopade stödrättigheter leder till minskat stöd

Beredningen av den nya finansieringsperiodens stödsystem börjar vara inne i sin allra intensivaste fas. Det finns en relativt bred konsensus om att man vill skrota systemet med stödrättigheter, konstaterade Antas. Det är däremot inte helt problemfritt.

– Om man bara tar bort stödrättigheterna rakt av och börjar betala CAP-stöd till all åkerareal, så innebär det en minskning i stödnivån på cirka 15 euro per hektar. Det beror på att vi har mera åker än stödrättigheter på grund av en relativt omfattande nyröjning i vissa delar av landet.

En utjämning skulle innebära en omfattande inkomstöverföring mellan regionerna och mellan producenterna, vilket kan vara svårt att motivera, sade Antas.

– Jag vill understryka vikten av att vi hittar och bevarar enheten inom producentkretsarna. Vi har en gammal tradition av samverkan för allas bästa. De tydligaste uttrycken för denna samverkan finns i vår rörelse och i våra producentandelslag.

Mera samarbete skulle också behövas inom spannmålssektorn, som gärna fick lära sig av samverkan inom mjölk- och köttsektorn. Ett producentandelslag eller motsvarande samarbete på spannmålssidan skulle behövas.

– Vi måste också sluta vänta på att någon annan löser våra problem, sade Antas. Producentförbunden har sin självklara roll i arbetet, men drivkraften måste uppstå inom sektorn.

Nylandsplanen mer än några streck på en karta

Gällande markägarfrågor tog Antas upp vikten av processen kring Nylandsplanen.

– Den är viktig för de berörda markägarna, men den är framför allt viktig i principiellt hänseende. En oberoende domstol och i sista hand Högsta förvaltningsdomstolen sätter upp gränserna för det grundlagstryggade egendomsskyddet. Det är alltså fråga om mycket mera än några streck på en karta.

Verkställighetsförbudet som Helsingfors förvaltningsdomstol försatt Nylandsplanen med såg Antas som en delseger för markägarna, eftersom det visar att det potentiellt finns betydande brister i landskapsplanen.

– Med en viss koppling till det föregående vill jag påminna om att det förrättas kommunalval den 13 juni. Vi behöver aktiva markägare i de nämnder som behandlar och bereder kommunernas markpolitik. Jag uppmanar er att ställa upp i kommunalvalet.

På grund av att valet skjutits fram har kandidatnomineringen förlängts till den 4 maj. Antas hoppades att de som inte ställer upp istället stöder kandidater som förstår sig på markägarnas situation och behov.

– Ju större din hemkommun är, desto viktigare är det. Kommunernas markpolitik utformas ute i kommunerna och det är endast genom lokal påverkan som man kan inverka på den förda politiken.

Stadgeändringar på tapeten

Antas avlutade med att konstatera att ifall de nya stadgarna antas får förbundet ett nytt förvaltningsorgan, ett fullmäktige, där varje lokalavdelning är representerad.

– Förbundet är trots allt lokalavdelningarnas förbund. Samtidigt blir styrelsens roll tydligare och förfarandet med ett arbetsutskott som ibland huserar på styrelsens tomt utan stadgeenligt mandat går till graven.

Ifall förbundet i fortsättningen endast samlas till ett förbundsmöte per år har medlemmarna fortsättningsvis möjlighet att uttala sig under höstmötet.

– Dörren ska stå öppen för våra medlemmar. Det är viktigt i en rörelse som har ett enda syfte, nämligen att bevaka sina medlemmars intressen.

Läs också:
SLC Nyland: Gör kontrakt och prissäkra en del av skörden
Nylund: CAP 2023 och nationella lagberedningar under arbete
Stadgeändringar godkändes i första behandling vid SLC Nylands vårmöte