Jordbruk

Ansökan om djurbidrag
försenas i starten

Ansökan om EU:s djurbidrag inleds i e-tjänsten Vipu tidigast torsdag 20.1, meddelar Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har haft som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag under tiden 13.1-2.2.2022. Ansökningstidens början senareläggs eftersom en statsrådsförordning som behöver utfärdas innan ansökan öppnas inte är färdig ännu, den kommer att utfärdas tidigast 20.1.2022. Bidragsvillkoren föreskrivs i förordningen.

Ansökningstiden för djurbidragen löper ut 2.2.2022, även om ansökan nu öppnas senare än planerat. På så sätt säkerställs det att bidragen kan betalas ut till gårdarna med djur enligt den vanliga tidtabellen.

Fram till utgången av år 2021 gällde anmälningarna om deltagande i djurbidrag tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen.

Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de har säkerställts.