Jordbruk

Ansökan om djurbidrag
börjar i januari
– villkorsändringar är att vänta

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut vid utgången av år 2021. De anmälningar om deltagande som gårdarna med djur har gjort har gällt tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen, påpekar Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag i e-tjänsten Vipu 13.1-2.2.2022. En förordning av statsrådet som utfärdas i januari 2022 är en förutsättning för att ansökan ska öppnas. Bidragsvillkoren bestäms i förordningen.

Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de har avgjorts.