00Cb7A71 2231 462F B19D 6434343718B5
NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Ansiktsmasktvång införs på
förbindelsefartygen fr.o.m. 1.4

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen.

Förbindelsefartygstrafikens kapacitet är begränsad även under normala förhållanden. Under påsken ökar trafiken, då också fritidsresenärerna i stora skaror reser ut i skärgården. I synnerhet returtrafiken är enligt tidigare års erfarenheter den största flaskhalsen även med normal kapacitet.

NTM-centralen uppmanar därför alla som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Dessutom tas ansiktsmasktvång i bruk på förbindelsefartygen från och med den 1 april.

Nu är passagerarkapaciteten bara ungefär hälften av det normala. På vissa rutter är den till och med mindre än hälften av den normala kapaciteten. Under påsken finns det en risk att fler människor rör sig än vad man kan ta med sig ombord.

Passagerarna tas ombord på förbindelsefartygen i den ordning de anländer. Således kan inte alla medlemmar i samma sällskap garanteras att rymmas i samma fartygsskift, om det maximala passagerarantal som för närvarande används uppfylls.

När det gäller turer som beställs följs samma praxis, dvs. beställningarna tas emot i den ordning de anländer. Förbindelsefartygstrafiken är en avgiftsfri och offentlig tjänst som är tillgänglig för alla på lika villkor. Det finns inget bokningssystem för förbindelsefartyg och det är inte möjligt att utveckla ett sådant på grund av undantagssituationen.

Coronaviruset gör skärgårdstrafiken sårbar

Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. Fartyg kan inte drivas underbemannade och arbetstagare kan inte komma till arbetet om de är sjuka.

Det kan vara utmanande att få yrkeskunniga och friska vikarier i coronasituationen. Det är motiverat att begränsa antalet passagerare i den rådande coronasituationen för att trygga både besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet.

NTM-centralen i Egentliga Finland har fastställt att ansiktsmasktvånget även kommer att användas i förbindelsefartygstrafik som beställts av NTM-centralen från och med den 1 april 2021. Syftet med omfattande användning av ansiktsmasker är att förhindra spridning av coronaviruset.

NTM-centralen förutsätter att alla över 12 år gamla passagerare i förbindelsefartygstrafiken använder ansiktsmask från och med 1.4. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda ansiktsmask.

Varje kund ansvarar för att skaffa egen ansiktsmask. Fartygens besättning kan ge passagerarna instruktioner, men deras uppgifter omfattar inte att övervaka användningen av ansiktsmask. Att en person inte bär ansiktsmask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från fartyget.

Det maximala antalet passagerare per rutt och fartyg hittas på NTM-centralens webbplats.