Jordbruk

Anmälan om djurantal
för 2021 kan nu göras

Djurgårdarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2021 i e-tjänsten Vipu. Anmälningstiden utgår i år litet tidigare än vanligt, på onsdag 2.2.2022, meddelar Livsmedelsverket.

Anmälan om djurantal är obligatorisk för gårdar som år 2021 ansökte om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfän. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån det anmälda djurantalet.

Anmälan om djurantal gäller dessutom kompensationsersättningens husdjursförhöjning, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion.

Om gården vill använda djurantal vid beräkning av djurtätheten för dessa stöd, kan anmälan göras för fjäderfän, hästar och ponnyer. Om gårdens djurtäthet uppnås med antalet nötkreatur, får, getter och svin behöver anmälan om djurantal inte göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt ur djurregistren.

Anmälan gäller också sammanslutningar eller en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning, om sammanslutningen vill använda den delaktiges djurantal vid sin djurtäthetsberäkning eller vice versa. Sammanslutningen eller den delaktige ska uppge de djurregister vars uppgifter man vill använda i sin djurtäthetsberäkning.