Anders Portin
I början av september kom forstmästare Anders Portin tillbaka till SLC som skogsombudsman. Det känns bra att vara tillbaka på SLC med nya och nyttiga erfarenheter från en händelserik period i rikspolitiken, säger Portin.
SLC Tema

Anders Portin återvände som
skogsombudsman på SLC

I början av september kom forstmästare Anders Portin tillbaka till SLC som skogsombudsman, medan Mats Holmgård som fungerat som skogsombudsman den senaste tiden återgår till att slutföra sina studier samtidigt som han jobbar deltid för Österbottens skogsvårdsförening.

Anders Portin kom till SLC våren 2019, men har varit tjänstledig i tre och ett halvt år då han under den senaste regeringen arbetat som ministermedarbetare för Thomas Blomqvist.

– Det känns bra att vara tillbaka på SLC efter en händelserik och intressant period under vilken jag fått nya erfarenheter och kunskap som jag är övertygad att jag kan dra nytta av i arbetet för att främja SLC:s och de finländska skogsägarnas sak. Trots att jag tidigare såväl jobbat som tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet och som intressebevakare, gav tiden nära centrum av beslutsfattandet många nya insikter om hur man bör påverka beslutsfattandet, säger Anders Portin.

De viktigaste frågorna under det närmaste året berör alla EU.

– Som jag ser det är det allra viktigaste just nu att påverka EU-frågor och hur EU:s beslut verkställs i Finland, till exempel vad gäller avskogningsförordningen eller den så kallade taxeringen som inverkar på företagens möjlighet att få lån. En annan stor helhet är miljöfrågorna och att föra fram markägarnas rättmätiga intressen i diskussionen om Finlands nya nationella biodiversitetsplan och då den nya markanvändningslagen, vilken styr samhällsplaneringen, kommer att diskuteras.