Anders Norrback Press2
Anders Norrback är ny ordförande för Finlands svenska 4H. Han ser 4H-verksamhetens betydelse för barn och ungas företagsamhetsfostran.
Livet på landet

Anders Norrback är Finlands svenska 4H:s nya ordförande

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är vald till ny styrelseordförande för Finlands svenska 4H. Han ersätter Mats Nylund som lämnade uppdraget i våras.

– Norrback är företagare och jordbrukare och har en stor erfarenhet av utbildningssektorn. Det är något som motsvarar exakt tyngdpunkterna i 4H, säger Finlands svenska 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten i ett pressmeddelande.

Norrback ser på sitt uppdrag som viktigt. Han har i sin roll som jordbrukare tidigare varit besöksgård för 4H-föreningar och lobbat för 4H-verksamheten.

– 4H har en viktig roll för att lägga grunden för ungas möjlighet att göra kloka val vad gäller livsmedel. 4H:s linje är att understryka närproducerat och lära dem om vägen från jord till bord och därmed bidra till att trygga matproduktionen i Finland, säger Norrback.

Företagsamhet är något som står den nyvalda ordföranden varmt om hjärtat.

– Det är viktigt att ungdomar lär sig ett företagsamt förhållningssätt. Alla behöver inte vara företagare men alla borde vara företagsamma, säger Norrback.

Liksom företagsamhet är ett centralt tema i 4H är också klimat och miljöpåverkan det.

– Det är viktigt att barn och unga ser möjligheter till att påverka och med sina egna val gynna natur och miljö, säger Norrback.

Han anser att 4H ska vara en brobyggare mellan stad och landsbygd.

– 4H har en plats i staden men man måste se vad det finns för behov, vi behöver följa med samhällets utveckling.

4H integrerar invandrare

I den nya ordförandens hemstad Närpes har man redan många år framgångsrikt integrerat invandrare i samhället. Att invandrarbarn aktivt kommit med i 4H-verksamheten har ökat förståelsen mellan barn och ungdomar med olika bakgrund. 4H:s verksamhet går långt ut på att lära genom att göra, därmed behöver man inte ha ett gemensamt språk för att trivas bra i verksamheten.

– Jag tror till och med att 4H kan ta en större roll i integrationen av invandrare, avslutar Norrback.