Atriaslakteri
Nu börjar det uppstå köer vid slakterierna runt om i landet. Såväl HKScan som Atria har inför nästa vecka fler nötkroppar i kö än man har kapacitet att klara av. Det är i synnerhet gårdar i södra Finland som skickar allt mer nöt till slakt.
Jordbruk Marknad

Allt mer nöt går till slakt i södra Finland

HKScan meddelade på tisdagen att slaktköer börjar uppstå vid deras slakterier och det är nöt det gäller. Det är framför allt från södra Finland som det nu kommer betydligt fler kroppar till slakt medan läget är så gott som normalt i mellersta och östra Finland.

Upphämtningen sker i prioritetsordning enligt fodersituationen på gårdarna. Brådskande mjölkkor prioriteras fortfarande först.

Enligt uppgifter till LF har HKScans producenter till nästa vecka meddelat 1.600 nötdjur till slakt, medan koncernens slakterier har kapacitet att slakta 1.200 nötkroppar.

När slaktsituationen är i obalans leder det också rätt fort till att kalvsituationen förändras på gårdarna. I och med att de kroppar man ämnat skickat till slakt inte kan skickas, kan man inte heller ta emot nya kalvar.

Öppnade foderbörs

För att lindra situationen för gårdar med foderbrist har HKScan nu öppnat en foderbörs för förmedling av grovfoder och strö.

– Grovfoderbörsen erbjuder en information i realtid om de partier grovfoder som är till salu. Meddelandet om ett parti som är till salu placeras ut på en karta så att andra gårdar kan kolla in partiernas läge. I den här situationen är det viktigt att inte en enda bal går till spillo, säger HKScans anskaffningsdirektör Pia Nybäck.

Grovfoderbörsen är inte begränsad enbart för HKScans producenter utan är tillgänglig för alla djurproducenter och avgiftsfri. HKScan uppbär ingen förmedlingsprovision. Foderbörsen finns på webbplatsen www.hkscanagri.fi/karkearehuporssi.

Inte lika illa i Österbotten

Atria har en liknande situation trots att ökningen i mängderna ändå är mindre. Men just på Österbottens Kötts område har slaktmängderna inte varit exceptionellt höga.

För nästa vecka har ÖK 297 anmälda nötdjur för slakt, medan man har kapacitet för 230 kroppar. Kim Tarvonen, anskaffningschef för nöt på Österbottens Kött, säger att situationen är högst normal.

– Det finns alltid ett större intresse för slakt på hösten.

En del av Atrias traditionella områden har delvis drabbats av torkan, men för Österbottens Kötts del har den nästan inte märkts av alls, i varje fall inte som högre slaktmängder.

– Det finns stora lokala variationer, men söder om Vasa har man generellt drabbats hårdare av torkan än i norra Österbotten. Våra producenter verkar ändå överlag ha koll på fodersituationen, säger Tarvonen.