Ekoaland 1 Webben
ÅTH-chefen Tord Sarling med John Mattssons ekologiska morötter i storförpackning. Ekologisk lök är enligt Sarling en produkt som det skulle finnas en större marknad för.
Tema

Ålands ekoodlare
håller ställningarna

Trots stigande livsmedelspriser som både i Finland och Sverige verkar drabba den ekologiska produktionen allra hårdast, tycks åländska ekoproducenter fortsätta i samma skala som hittills.

Ekologiska odlaren John Mattsson, som sköter Odlarringens distribution till åländska storkök, kommer visserligen att minska odlingen av rödbetor för den fastländska marknaden, men Ålands Trädgårdshall ÅTH:s vd Tord Sarling berättar att det finns en annan odlare som i stället utökar och nu också installerar en ny tvätt för de sina ekologiska rotsaker.

– När livsmedelspriserna stiger minskar efterfrågan mest på dyrare varor som ekologiska produkter. Men vi kan i stort sett sälja lika mycket som förr även om just ekoprodukter kanske blir liggande lite längre i lager, säger Sarling.

Han konstaterar att det just nu är väldigt speciella tider på hela den europeiska livsmedelsmarknaden. I England gapar många grönsakshyllor tomma av brist på varor samtidigt som priserna borde höjas ännu mer och många odlare väljer att sluta eftersom produktionskostnaderna blivit så höga.

– Folk behöver äta lika mycket som förr, men då livsmedelspriserna stiger väljer många billigare varianter i stället för dyrare varor.

Kommer ökning på fruktsidan

Sarling påpekar att läget i Finland på sätt och vis är bättre än på många andra håll eftersom både politiker, konsumenter och de stora butikskedjorna anser det viktigt med en hög självförsörjningsgrad inom livsmedelssektorn.

– Men visst följer vi med marknaden väldigt noga för att se var vi ska minska och var vi eventuellt kan öka.

Enligt Sarling finns det fortfarande utrymme för exempelvis en liten ökning av fruktodlingen och den ökningen är i stort redan planterad för kommande års skörd.

– Å andra sidan är försäljningen av ekologiska grönsaker trots allt så liten att även om efterfrågan minskar med tio procent så märks det inte så mycket i helheten.

Sarling hänvisar också till att man inom hela EU räknar med att färskvarumarknaden kan komma att vara mera volatil i framtiden, så att tillgång och priser fluktuerar betydligt mera än de senaste åren.

Ekoaland 2 Webben
John Mattsson sköter via Odlarringen de åländska ekologiska odlarnas distribution av potatis och rotsaker till daghem, skolor och andra storkök. Han räknar med att gruppens ekologiska odlare fortsätter i samma omfattning som hittills.

Mera psykologi än ekonomi?

Eckeröbon John Mattsson kommer att minska sin odling av ekologiska rödbetor för den fastländska marknaden, men i övrigt räknar han med att den ekologiska odlingen inom Odlarringen fortsätter i stort sett som förr.

Mattsson håller med Tord Sarling om att marknadsläget är speciellt just nu, och inte minst beträffande ekologiska varor.

– Även på varor där prisskillnaden är väldigt liten väljer många bort ekoprodukter. Det verkar som om det för många mera är en psykologisk än ekonomisk fråga, tycker John Mattsson.

Mats Häggblom på Germundö gård säger att åtminstone han själv kommer att fortsätta med odlingen av ekologisk spannmål så att lilla Överängs kvarn kan förse den åländska marknaden med ekologiskt mjöl.

Häggblom brukar också köpa upp och förmedla ekologisk spannmål på Åland.

– Men hur det blir i år vet jag först om någon månad när det är dags att teckna kontrakt.

Förutom ekospannmål ska Mats Häggblom i år också odla lin som behövs för att tillverka linolja. Den behövs i Sjökvarteret i Mariehamn där den åländska skötbåtsföreningen har sitt högkvarter. Linoljan blandas i färgerna när allmogebåtar målas.

– Men linodlingen är en engångsföreteelse. Jag har odlat lin också tidigare, men den har nu tagit slut för efterfrågan har varit ganska bra.

Ekoaland 4 Webben
Över 90 procent av Ålands närodlade frukt och grönsaker säljs på den fastländska marknaden. Bland produkterna finns exempelvis också ekologiska rotsaker och ekologisk lök.

Många avvaktar med konstgödsel

Magnus Björkman som driver Lantmännen Agros affär på Åland berättar att efterfrågan på konventionellt utsäde har följt gamla spår trots fjolårets stigande spannmålspriser.

Däremot finns det odlare som fortfarande avvaktar med beställning av konstgödsel.

– Det är nu första gången sedan 2008 som konstgödseln blivit billigare under försäljningssäsongen och många hoppas att priset ska sjunka ännu mer. Eftersom det tillverkas endast en viss kvot per månad som kan säljas kan det i något skede finnas en liten risk att konstgödseln inte räcker till åt alla. Men där är vi inte än, påpekar Björkman.