Ekoaland 1 Webben
ÅTH-chefen Tord Sarling med John Mattssons ekologiska morötter i storförpackning. Ekologisk lök är enligt Sarling en produkt som det skulle finnas en större marknad för.
Tema

Ålands ekoodlare
håller ställningarna

Trots stigande livsmedelspriser som både i Finland och Sverige verkar drabba den ekologiska produktionen allra hårdast, tycks åländska ekoproducenter fortsätta i samma skala som hittills. Ekologiska odlaren John Mattsson, som sköter...
Mera psykologi än ekonomi? Eckeröbon John Mattsson kommer att minska sin odling av ekologiska rödbetor för den fastländska marknaden, men i övrigt räknar han med att den ekologiska odlingen inom Odlarringen...
Många avvaktar med konstgödsel Magnus Björkman som driver Lantmännen Agros affär på Åland berättar att efterfrågan på konventionellt utsäde har följt gamla spår trots fjolårets stigande spannmålspriser. Däremot finns det odlare som...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera