Jordbruk Marknad

Åland planerar stödpaket för jordbruket

En del av det krisstöd som regeringen i Helsingfors nu riktar till jordbruket får också åländska jordbrukare nytta av. Det gäller bland skatteåterbäringen på bränsle och stödet för djurproduktionen, vars utformning ännu ska diskuteras med EU i Bryssel.

- Men den sänkning av LFA-stödet som planerades på fastlandet har aldrig varit aktuell på Åland. Dessutom föreslår landskapsregeringen ett åländskt stödpaket i den tilläggsbudget som ges till lagtinget i september, säger Sölve Högman som är chef för landskapets jordbruksbyrå.

Vilka stöden det kan handla om vill han inte yppa innan tilläggsbudgetens pengar är slutligt förankrade inom de tre åländska regeringspartierna.

Förlängd frist för gödselspridningen

Ålands producentförbunds vd Henry Lindström betonar att det nu gäller att ta ett ”helhetsgrepp” för jordbruket.

- Också de som kunnat bevattna har ju haft merkostnader och merarbete.

Men alla odlingar har ingalunda kunnat bevattnas och så sent som i slutet av förra veckan bestämde Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM att bevattningsvatten inte längre får tas från flera sjöar som fungerar som råvattentäkter. Bland dessa sjöar finns bland annat stora Långsjön och Markusbölefjärden, som ger hushållsvatten åt största delen av fasta Ålands befolkning.

Lindström har ändå inte hört att någon odlare skulle ha blivit speciellt lidande av det senaste bevattningsförbudet.

- För många grödor är det dessutom redan för sent med bevattning. De sporadiska regn som ojämnt fallit över Åland har inte heller hjälpt så mycket. Gräset ser visserligen grönt ut, men det krävs en ordentlig rotblöta om det ska bli en hyfsad tredje vallskörd, säger Lindström.

För att hjälpa husdjursgårdar och förbättra möjligheterna till en större vallskörd senare i höst har landskapsregeringen med hänvisning till av force majeure beslutat förlänga tiden för spridning av stallgödsel från 31 augusti till 15 september. Dessutom förbereds en förlängning av den här fristen.

Landskapsregeringen har också i ett brev uppmanat de offentliga köken att så mycket som möjligt använda lokalproducerade kött- och charkuteriprodukter.

Får betalt också för den mindre potatisen

Chipspotatisen hör till de värst drabbade grödorna denna torra och heta sommar. Orklas odlingschef Christer Clemes räknar enligt uppgifter i åländska medier med att det bara blir 60-70 procent av normal potatisskörd på Åland. Chipsfabriken i Saltvik Haraldsby ska därför försöka köpa in potatis också från leverantörer långt uppe i norr.

Odlarna har i alla fall tacksamt noterat att Orkla har sänkt minimgränsen och i år betalar för potatis över 35 mm i stället för som tidigare minst 38 mm.