Tema

Åländska skogen nu i mobilen

Landskapsregeringen har nu publicerat publicerat en Skogsportal med uppgifter som samlades in sommaren 2022 när Lantmäteriverket laserskannade Åland. I Skogsportalen kan man via sin mobil eller dator även kontrollera fornlämningar och naturobjekt.

– En bra sak eftersom som man kan ha stor nytta av. Via mobilen får man en bra överblick över sina tillgångar i skogen, kommenterar Ålands skogsvårdsförenings instruktör Kristian Holmström.

Med sina bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort loggar man in på nätet via webbadressen skog.gov.ax.

Närmare information om Skogsportalen finns på landskapsregeringens hemsida: www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/skogsbruk/skogsdata.