Jordbruk SLC

Åländska odlare se hit!

Bitarna börjar falla på plats och det är nu dags att samla ihop alla intresserade sockerbetsodlare på Åland för att på riktigt diskutera sockerbetsodling 2021.

Vi träffas på Ålands Landsbygdscentrum (fd Naturbruksskolan) inkommande onsdag den 25 november kl. 18.00.

Viktigt att alla intresserade kommer med!