Jordbruk Marknad

Åländsk hemsida för försäljning av foder och strö

Ålands hushållningssällskapet har på sin hemsida startat en lista för jordbrukare som har foder och strö att sälja. Initiativet har snabbt fått beröm också på fastlandet.

– Det är ett förslag som vi diskuterat fram här på Ålands landsbygdscentrum när vi funderat på hur vi på bästa sätt kan hantera situationen med den svåra foderbrist som Åland drabbats av på grund av torkan, säger agronom Carin Ekström på hushållningssällskapets kansli.

Det är också hon som är kontaktperson för listan. Hon nås via e-postdressen carin.ekstrom@landsbygd.ax eller sin mobiltelefon 0457-3421040.

Ålands producentförbunds vd Henry Lindström välkomnar initiativet.

– Åland som region är värst drabbad av sommarens torka, konstaterar han.

Förhoppningen är därför att man främst från fastlandssidan kan få tillgång till mera djurfoder.

Hoppas på längre lista

I onsdags fanns det redan fem odlare som erbjöd foder på listan, som förhoppningsvis efterhand kan utökas med nya namn och kontaktuppgifter.

– Vi har fått en del åländska tips om vem som kan ha foder att sälja på fastlandet. Men priset överlåter vi åt köpare och säljare att sinsemellan komma överens om, sa Carin Ekström då.

Hon skulle också undersöka möjligheterna att få en kontaktlänk och kunna marknadsföra listan via SLC:s hemsida. Adressen till den åländska hemsidan är http://landsbygd.ax/hushallningssallskapet/aktuellt-h/foder-och-stro/.

Specialtransporter för ”brandfarliga” fodret

Carin Ekström är förstås medveten om att det blir höga kostnader för att transportera foder från fastlandet till Åland.

– Det gäller förstås att samordna transporterna så mycket som möjligt. Vi har också varit i kontakt med landskapsregeringen för att höra om den kan hjälpa på något sätt.

Miljö- och näringsministerrn Camilla Gunell berättar att det alternativ som diskuteras är att skärgårdsfärjan Odin som är chartrad av landskapet beroende på behovet skulle göra en eller två extraturer för att frakta fodret från fastlandet till Åland.

– Djurfodret klassas som brandfarlig last. Därför behövs specialtransport eftersom det är svårt med sådana laster på ordinarie färjturer, förklarar Gunell.

Grobarhetsanalys senare på hösten

Hushållningssällskapet påminner också om att sommarens extrema torka på Åland medför stor risk för brist på utsäde till våren. Därför uppmanas odlarna att i god tid beställa utsädet för nästa år.

Ett alternativ kan vara att lägga undan av sitt eget utsäde och i så fall ska man skörda utsädet från gårdens bästa skiften. Skörden ska behandlas varsamt både vid tröskning, torkning och sortering.

Grobarhetsanalysen ska göras senare på hösten och inte direkt efter skörden.

– Men vänta inte till våren och kom ihåg att det inte är tillåtet att handla med utsäde som inte är certifierat, påpekar hushållningssällskapet.