Jordbruk Skogsbruk SLC

Aktuellt i Nyland:
Bondesnack och vårmöte

SLC Nyland ordnar en medlemsträff digitalt via Teams tisdag 30.3 kl.18.30-20.00 med temat ”Skog, mark och vilt”.

SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio presenterar aktuella skogspolitiska frågor och marknadsläget samt resultaten av SLC:s hjortdjursenkät.

Förbundsordförande Thomas Antas redogör för skyddsbeteckningar och hur de påverkar skogsbruket. Kommentartalturer av Sebastian Sohlberg och Otto von Frenckell.

Anmälan senast 28.3 på nsp@slc.fi. Dagen innan tillfället sänds sedan en anslutningslänk per e-post med bifogade instruktioner hur man ansluter till Teams.

Nya stadgar behandlas på vårmötet

Förbundets vårmöte hålls som hybridmöte i huvudsak på distans fredag 9.4 kl.13. Beroende på hur coronaläget utvecklas och gällande restriktioner kan det eventuellt vara möjligt att delta i mötet på plats på Vanda Lantbruksmuseum.

Men distansdeltagande rekommenderas för såväl de valda ombuden som övriga mötesdeltagare. Linjerna öppnas och anmälan av valda ombud från kl.12.30. Alla som önskar delta i mötet bör anmäla sig senast 7.4 på nsp@slc.fi eller per telefon 09-601588. Anslutningslänk för distansdeltagande sänds till de anmälda senast en dag före mötet.

På vårmötet behandlas bl.a. årsberättelse och bokslut för år 2020. Dessutom kommer förslaget till förbundets nya stadgar och namnändring till första behandling på mötet.

Enligt förslaget till nya stadgar ändras från ingången av 2022 förbundets namn officiellt till SLC Nyland och man går in för att ha ett fullmäktige och en mindre styrelse, i stället för dagens bredare styrelse med ett arbetsutskott inom sig.

Dessutom går man in för att ha endast ett årsmöte, vilket innebär att om förslaget godkänns så blir årets vårmöte det sista.

SLC:s ordförande Mats Nylund deltar med en lantbrukspolitisk översikt och aktuellt inom SLC.

Johan Andberg från Viljelijä Avena Berner informerar om oljeväxt- och spannmålskontrakt.

Alla ombud, medlemmar och samarbetspartners är hjärtligt välkomna till mötet, helst på distans!