Akerpris Img 9138
På Åland har åkern i snitt kostat 15.900 euro per hektar. Det numeriska värdet på Åland baserar sig dock på endast tre köp av enbart åker. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk

Åkerhandeln har minskat, men
genomsnittspriset steg något

Fram till början av oktober i år hade cirka 480 representativa köp av över 2 hektar enbart åker gjorts i hela landet. Det är cirka 15 procent mindre än under motsvarande period förra året. Antalet köp ligger på samma nivå som under 2018 och 2019.

Det framgår av Lantmäteriverkets sammanställning över köp av fastigheter för tidsperioden 1.1-30.9.2022.

Livligast har åkerhandeln varit i Södra Österbotten med 84 köp, vilket är en minskning på 22 procent. Näst flest avtal har ingåtts i Norra Österbotten, 56 stycken och i Egentliga Finland, 52 stycken.

– I år har medianpriset för åker varit cirka 9.000 euro per hektar och genomsnittspriset har stigit med 5 procent jämfört med förra året. I Fastlandsfinland har åkern varit dyrast i Egentliga Finland då medianpriset varit cirka 12.000 euro per hektar, säger Esa Ärölä, ledande expert vid Lantmäteriverket.

– På Åland har åkern varit ännu dyrare, 15.900 euro per hektar. Det numeriska värdet på Åland baserar sig dock på endast tre köp av enbart åker. Den billigaste åkern har man kunnat köpa i Lappland, där en hektar åker kostade cirka 2.100 euro, säger Ärölä.

Färre köp av skog, men priserna fortsatte stiga

Under de nio första månader i år gjordes i hela landet cirka 3.250 representativa köp av skogslägenheter som består av över 2 hektar enbart skog. Det är 14 procent mindre än under motsvarande period förra året.

Antalet köp ligger på samma nivå som under 2019. Senast minskade antalet köp av skoglägenheter år 2015. Mest köp har gjorts i Norra Österbotten, totalt cirka 460 stycken, vilket är en minskning på 10 procent jämfört med förra året.

– En hektar skog har kostat i genomsnitt cirka 3.600 euro i år. Jämfört med förra årets genomsnittspris har priset stigit 14 procent. Den dyraste skogen fanns i Nyland, skogen kostade cirka 6.700 euro per hektar. Detta har varit en ökning på 36 procent jämfört med förra årets genomsnittspris, berättar Esa Ärölä.

Den billigaste skoghektaren har man kunnat köpa i Lappland för något på 1.300 euro. Genomsnittspriset har stigit med 21 procent jämfört med förra året.

Genomsnittspriserna här är medianpriser.