Img 2350
En överblick av mässan från John Deeres monter.
Maskin & teknik

Agritechnica är en plats
där man diskuterar framtiden

Agritechnica är väldens största lantbruksmässa och ordnas i Hannover, Tyskland. Mässan arrangeras i vanliga fall vartannat år men på grund av coronapandemin har den inte ordnats sedan 2019. Men nu hösten 2023 ordnades den igen. Den här gången låg allt mer fokus på precisionsodling, automation och artificiell intelligens.

Som besökare kommer man i regel till Agritechnica för att se vad det finns för nya maskiner på marknaden. Vad olika företag har att erbjuda och vad som redan finns på marknaden.

Före, under och efter mässan kan man alltid gå tillbaka till deras app som kan laddas ner i telefonen. I appen kan man se en karta på allt det i de 23 hallarna som man kan bekanta sig med, vilka företag som finns i vilka hallar och vilka programpunkter som kommer att ordnas.

De olika hallarna är också indelade så att man som besökare kan gå i bara de hallar som innehåller det man är intresserad av. Hallarna är indelade i olika kategorier, specialodling, automation och robotik, växtodling, jordförbättring och mycket annat.

På Agritechnica-mässan finns över 2.600 utställare från 53 olika länder.

Enligt uppgift fattar 90 procent av besökarna beslut om investeringar under eller efter Agritechnica-mässan. I år besöktes mässan av 470.000 personer.

Området med de 23 hallarna är stort och det kan vara långt att gå mellan hallarna och därför har man bussar som transporterar kontinuerligt i skytteltrafik.

Under mässan finns även andra olika höjdpunkter exempelvis tävlingar. Det har ordnats tävlingar i Women in AG Award och Agriculture concept 2023. Andra evenemang har varit Young Farming Party, internationella återförsäljningstjänster och uppstartföretag inom agrifood-sektorn.

Agritechnica är en plats där man diskuterar framtiden inom lant- och skogsbruket, vilka olika möjligheter det finns och vilka maskiner man kan investera i sitt företag.

Img 2296
AGxeeds robottraktor. Denna fick vi en presentation av hur den fungerar och hur den styrs med en konsol.

Automation och robotik med begränsningar

Ett flertal företag hade automatik och robotar som presenterades under mässan. Ett företag som hade robotar som kompletterar traktorer hade en vision om att traktorn ska kunna gå 24 timmar om dygnet och bonden själv ska kunna göra annat under tiden.

John Deere har tagit fram en robot som ser ut som en traktor med hytt, medan AGXEED har en som ser ut som en metallklump som man styr med en konsol. Är det här framtiden?

En robot som sköter åkerarbetet kan gå mitt i natten och inte behöva bry sig om det är mörkt, om den är trött eller liknande som kan hindra bonden, den går helt enkelt så länge den har bränsle. De fel som kan uppstå är när roboten sår spannmål så vet den inte om att utsädet tagit slut eller om det är stockat sig i någon bill.

När roboten kör på något eller någon så stannar den också helt av säkerhetsskäl och då fungerar den inte förrän bonden har farit ut till åkern, sett vad problemet beror på och startat den på nytt.

Att resa till Agritechnica som finsk jordbrukare kan vara intressant, men också lite skrämmande. I Finland är vi inte vara att se enorma maskiner eller tröskor med mer än 12 meters skärbord.

När man kommer till mässan möts man av det häftigaste och kanske de största maskinerna man någonsin skådat. Men det finns samtidigt också många företag som har maskiner som är mera passande för våra förhållanden. Man behöver inte vara störst, bäst och vackrast hela tiden.

Img 2338
New Hollands skördetröska CR11.

Pixel farming

En intressant presentation var den av Pixelfarming som erbjuder ett modernt sätt att ta in digital teknik och robotar i jordbruket. Det erbjuder ett sätt att odla mat på ett optimalt och naturenligt sätt utan att skada miljön.

Framtiden är ett hälsosamt fält, ett vackert landskap, biologisk mångfald och rättvis mat. Genom att kombinera kunskap och digitaltekniken finns det en möjlighet att få jordbruket hållbart. Grödorna sås, underhålls samt skördas av en robot.

Marken är uppdelad i pixlar med olika typer av grödor. Varje pixel i marken kan kopplas till en viss gröda, växtvård och konsument. Genom denna odlingsteknik kan den biologiska mångfalden snabbare återhämta sig. Med pixelfarming ser man att antalet insekter, vilda växter och fåglar ökar.

Img 2365
Great Plains monter.

På plats för att hitta nya kontakter

Besökare från Finland vill hitta nya kontakter med andra företag och jämnåriga jordbrukare. De vill även se om man kan hitta maskiner som kan vara bra i Finland, men som inte finns ännu på den finska marknaden.

Mässan är givande då man kan se massa maskiner man inte ser i Finland. Finska jordbrukare ville se nyheterna och tycker om Agritechnicas koncept om att ha hallarna indelade i olika kategorier så att man inte behövde gå igenom alla och se sådant som man inte är intresserad av.

Många kommer försöka besöka mässan om två år igen och hoppas man ser ännu mera finska företag och kanske mera skördetröskor på mässan. Nästa gång det ordnas Agritechnica är 2025, 9-15 november. Sätt redan nu dagen i minne och boka hotell och flyg i tid.

FOTNOT: SLC Nylands ungdomsombud Alexandra Wasström besökte Agritechnica under två dagar tillsammans med Livsmedelsverket. De besökta även en försöksgård som har specialisering på odlingsteknik, specialodling och automation.