Appeltorg Nives Poznanovic
Äppeltorget är placerat utanför Café Söderlångvik. FOTO: Nives Poznanovic
Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Äppeldagen hyllar inhemska
äpplet för sextonde gången

Alla vänner av äpple hittar en lämplig äppelsort på Söderlångvik gårds sextonde Äppeldag. Traditionsenligt äger evenemanget för hela familjen rum den sista lördagen i september, d.v.s. 25.9 kl. 11-17.

Äppeldagen på Söderlångvik gård kommer också att bjuda på lokala hantverk och företagspresentationer, samt musik och mycket annat roligt.

Äpplena håller i år en god kvalitet och är dessutom sorterade i gårdens nya sorteringshall i Tolfsnäs. Äpplen kan köpas i olika stora lådor och det efterlängtade självplocket av äpplen är tillbaka efter fjolårets paus.

– I självplocket kan man välja mellan olika sorters äpplen och det finns plasthandskar för att trygga hygienen, säger Söderlångvik gårds trädgårdsmästare Karin Arfman.

Äppelförsäljningen kommer att äga rum i närheten av Café Söderlångvik, marknadsstånden återfinns längs med vägen ner till museet. I garaget kan hela familjen delta i Amos Rex konstworkshop Amos specialefterrätt, där man får forma sin egen fantasifulla dessert av ett äpple.

Den nyrenoverade karaktärsbyggnaden håller öppet hus och vid bryggan kan man bland annat bekanta sig med det nyaste inom sportfiske.

Äppeldagen är dagen då hela familjen erbjuds program. Arne Alligator får varenda besökare att bli glad och musik i mer mogen smak blir det också. Blandningen blir komplett då det också finns möjlighet att bekanta sig med flera skogliga organisationer.

– Som stora skogsägare känns det viktigt att lyfta fram skogens ekologiska, ekonomiska och sociala roll. Skogsbrukande idag innebär många miljöåtgärder, t.ex. tillverkning av död ved och våtmarksbyggen, hälsar Söderlångvik gårds skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson.

Corona-restriktionerna följs och det kommer att finnas många punkter med handdesinfektion. Arrangörerna är måna om att evenemanget blir så tryggt som möjligt. Café Söderlångvik serverar äppeldagsbuffé och det kommer också att finnas många möjligheter att äta utomhus.

– När Äppeldagen startade hade vi endast några tiotals besökare. Besökarmängden har stigit stadigt och nu är vi uppe i fyrsiffriga tal. Den unika stämningen är samma från år till år. Herrgårdsmiljön på den forna kulturmecenatens Amos Andersons sommarställe bjuder på unika ramar, förklarar Arfman.

Mer information om programmet och lista på deltagare finns här.