Novia Skogsbruksingenjor4
Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten senare i höst. Novia har i nuläget fått in omkring 70 anmälningar och man kan anmäla sig till och med den 30 september. FOTO: Yrkeshögskolan Novia
Tema

Ännu möjligt anmäla sig
till Novias nya agrolog- och
skogsbruksingenjörsutbildning
i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten senare i höst och man kan anmäla sig fram till den 30 september. Hittills har intresset varit rekordstort och man har i skrivande stund fått in omkring 70 anmälningar.

Studierna kommer till en början att bedrivas inom öppna yrkeshögskolan och senare sker en separat antagning till examensinriktade studier. Utbildningen kostar 200 euro.

Närstudietillfällena sker en gång per månad på olika platser i Österbotten, sannolikt på Yrkeshögskolan Novias enheter.

Studierna är i första hand avsedda för människor i arbetslivet och ska kunna bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb.

Johnny Sved, tf prefekt, är glad över att utbildningen väckt intresse i Österbotten men också i Åboland.

– Initiativet till en utlokaliserad utbildning kom från producenterna som också lovade att vara med och planera utbildningen. Det känns tryggt för oss att ha ett starkt stöd från producenthåll, säger han.

Flerformsstudier med anpassad tajming

Yrkeshögskolan Novia håller som bäst på att planera det praktiska genomförandet av  utbildningen. Man följer den existerande läroplanen, men det hela genomförs som så kallade flerformsstudier och därtill med anpassad tajming. På Novia hoppas man kunna köra igång med utbildningen fredag 27.10 och att examen ska kunna avläggas 2027.

– När vi bygger upp utbildningen tar vi modell av den sjukskötarutbildning som Novia på motsvarande sätt startade i Raseborg i höstas med mål att tillfredsställa behovet av vårdpersonal i västra Nyland, säger Sved.

Om man vill delta i utbildningen ska man gå in på Yrkeshögskolan Novias webbplats, novia.fi, och leta sig vidare där. Man ska anmäla sig senast den 30 september.