Jordbruk

Ändring i ansökan om
lagringsstöd för
trädgårdsprodukter

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter kan sökas i e-tjänsten Vipu endast 1-9.11, meddelar Livsmedelsverket.

Med undantag från förhandsuppgifterna är ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter i e-tjänsten Vipu öppen endast 1-9.11.2023 fram till kl. 23.59. Därefter inleds ett serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster.

På grund av serviceavbrottet är det undantagsvis också möjligt att ansöka om stöd på blankett (blankett 228). Blanketten tillgänglig på Livsmedelsverkets webbsida. Blanketten kan även fås från NTM-centralen.

Observera att ansökningsblanketten skall vara framme hos den behöriga NTM-centralen senast 16.11. Posta din ansökan i tid med tanke på postgången. Blanketten kan du också skicka per e-post.

Stödberättigande trädgårdsprodukter är kinakål, kålrot, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Stödet söks på basis av lagermängderna för trädgårdsprodukter i november och december.

Stöd kan sökas av odlare som har minst en hektar odlingsareal för trädgårdsprodukter. De lagrade produkterna skall vara producerade av odlaren själv. Lager som används för lagring ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på det.

Odlaren ska föra bok över de produkter som lagras 1.11-31.12.2023. Stödbeloppet beräknas utifrån medeltalet av trädgårdsprodukternas lagermängder i november och december. Vid ansökan om stöd uppger odlaren lagermängden för november enligt situationen den 1 november.

Dessutom ska sökanden senast den 31 januari 2024 uppge lagermängderna enligt situationen den 15 december. Om det i december inte längre finns produkter i lagret behöver man inte göra en anmälan om lagermängder.

Den behöriga NTM-centralen bestäms enligt läget för gården enligt följande:

- Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax: NTM-centralen i Egentliga Finland.

- Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland: NTM-centralen i Österbotten.

- Åland: Statens ämbetsverk på Åland.