A Spannmal Osterman Mj V9 23
Andelslaget A-spannmål arbetar i västra Nyland för bättre spannmålspriser genom gemensam försäljning. Med hjälp av Peter Österman satsar andelslaget nu på att utvidga verksamheten till östra Nyland och Kimitoön.
Tema

A-spannmål vill växa

Andelslaget A-spannmål har hittills varit verksamt främst i västra Nyland, men har nu planer på att utvidga verksamheten både mot östra Nyland och Kimitoön. Verksamhetsidén för A-spannmål är att försöka få ett högre pris på spannmålen genom gemensam försäljning och på det viset få bättre lönsamhet för de jordbrukare som säljer sin vara genom andelslaget. A-spannmål förmedlar även brännolja, växtskyddsmedel och kalk.

Ända sedan grundandet 1996 har verksamheten till stor del baserat sig på talkoarbete, vilket fungerat bra, men utvecklingen började stampa på stället.

– Vi i styrelsen insåg att vi klarar av att hålla verksamheten snurrande på samma nivå som hittills. Men vi har inga resurser till att utvidga verksamheten, berättar styrelseordförande Kim Forsman.

Resultatet av interna diskussioner blev att andelslaget beslöt satsa på en utvidgning av verksamheten. Från och med denna vinter arbetar Peter Österman för andelslaget med det målet i sikte.

Vill få upp volymerna

Satsningen sträcker sig över flera år och är möjlig tack vare att A-spannmål har fått ett bidrag från Finlandssvenska Jordfonden. Peter Österman är inte anställd av A-spannmål, utan gör arbetet på konsultbasis.

Tidigare arbetserfarenhet har han från många år inom lantbruksrådgivningen och har den vägen även varit engagerad i sådana projekt inom spannmålsbranschen som Greppa marknaden.

– Om några år hoppas vi att verksamheten har utvidgats så mycket att vi kan anställa en verksamhetsledare direkt i andelslaget, säger Forsman.

Enligt honom handlar det då om att visa att A-spannmål verkligen spelar en roll för spannmålsodlarna i regionen.

Peter Österman vill få upp volymerna för spannmålsförsäljningen genom att fler jordbrukare säljer sin vara genom A-spannmål. 

– Då blir vi också intressantare för uppköparna. Det är ganska mycket jobb för de som handlar med spannmål att sköta kontrakten med många enskilda odlare, säger Österman.

Nu kan A-spannmål erbjuda vetepartier av storleken 3.000 ton på en gång. Det är till fördel för spannmålsuppköparna och till ännu större fördel för kvarnarna. De har ofta en ganska liten organisation som sköter spannmålshandeln.

En annan fördel med att handla direkt med kvarnarna är att leveransen kan ske direkt från gårdarna till slutanvändarna, utan mellanhänder. Då kan odlarna få en del av förtjänsten. En annan grundtanke för A-spannmål är att de partier som bjuds ut på marknaden skall vara väl analyserade.

A-spannmål har vanligtvis haft gemensam försäljning av spannmål tre gånger per år. Oljeväxter förmedlas kontinuerligt. De förmedlade spannmålsmängderna har legat mellan 8 och 12 miljoner kilogram per år.

Slå fast priser på förhand

Peter Österman vill också utveckla nya sätt för spannmålshandeln inom andelslaget.

– Det som vi saknat är att kunna prissätta en del av skörden på förhand, det skulle vara ett viktigt redskap i verktygsbacken, säger Österman.

Samtidigt konstaterar han att slå fast priset på förhand innan skördeutsikterna är klara inte passar alla odlare.

– Man skall inte med våld göra sådant man inte är bekväm med.

För att få ett vettigt beslutsunderlag gäller det att göra en egen kalkyl kring intäkter och kostnader i odlingen. Då får odlaren en fast punkt att utgå från då man skall bedöma priset på marknaden.

Redan tidigare har A-spannmål skickat ut medlemsbrev med marknadsinformation till medlemmarna. Det är en tjänst som det nu också är tänkt att utveckla.

Spannmålsmarknaden har också ändrat. Stora prisändringar kan ske snabbt. Under Ukrainakriget har prisändringarna varit väldigt stora, men ändringen började redan 2008 efter finanskrisen då spannmålspriserna reagerade kraftigt.

– I ett sånt läge fungerar det gamla konceptet inte lika bra, det vill säga att man samlar ihop ett större parti som bjuds ut vid en viss tidpunkt. Om det då blir ett kort uppsving och du inte har något att sälja så går du miste om de höga priserna.

Österman ser det som sin uppgift att hitta sätt att sälja spannmål på, som passar också i en situation där marknaden är mera volatil.

– Om det är någonting man kan säga som säkert om framtiden så är det att globala spannmålspriserna och andra råvarupriser kommer att variera mycket. Då är det bra att ha olika verktyg att jobba med i försäljningen.

Förmedling av insatsmedel fortsätter

Gemensam spannmålsförsäljning har varit i centrum för andelslaget redan från början.

Så småningom utvidgades verksamheten att gälla även gemensamma inköp av insatsmedel, såsom brännolja, växtskyddsmedel och kalk.

Brännoljan som förmedlas under hela året har klart störst omsättning av de produkterna. Den verksamheten kommer också att finnas med och utvecklas ytterligare i framtiden enligt Österman.

Importråg i Ingå väckte känslor

Historien för A-spannmål går tillbaka till EU-inträdet 1995 då spannmålspriserna sjönk drastiskt och den enskilda odlaren hade en dålig förhandlingssituation, berättar Henrik Andberg som varit aktiv inom andelslaget sedan grundandet.

En båtlast med importerad råg anlände till Ingå hösten 1995, vilket fick känslorna att svalla bland odlarna i trakten som samlades till ett stormöte. Redan under vintern 1996 beslöt man att bilda ett öppet bolag som fick namnet A-spannmål.

Bolaget ombildades senare till ett andelslag som i dagens läge har drygt 50 andelsmedlemmar. Dessutom har bolaget över 70 odlare som anlitar A-spannmåls tjänster. De har samma villkor som andelslagsmedlemmarna vid spannmålsförsäljning och gemensamma inköp, men kan inte delta i beslutsfattandet.

Verksamhetsområdet för A-spannmål har hittills rört sig från Vanda i öster till Raseborg i väster, men med tyngdpunkt på Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

FOTNOT: Producenter som är intresserade av att bli medlemmar i A-spannmål kan kontakt med Peter Österman via telefon 0400-807370, eller e-post peter@a-spannmal.fi.