Jordbruk SLC

230 åländska odlare
sökte statligt krisstöd

Cirka 230 åländska odlare har ansökt om att få del av det statliga krisstödet efter sommarens torka. Enligt Ålands Producentförbunds vd Henry Lindström handlar det om ungefär hälften av den aktiva åländska odlarkåren.

– Alla har ju inte odlat de grödor som nu är aktuella.

Jomalas lantbrukssekreterare Agneta Sviberg, som också har hand om sex andra kommuner, har fått in ett 70-tal ansökningar jämfört med 113 ansökningar för norra Åland och 50 för västra Åland inklusive Föglö och Lumparland.

– Stödet täcker bara någon  enstaka procent av de drabbade jordbrukarnas förluster, poängterar Agneta Sviberg som tycker att det har varit dålig information på Åland om möjligheterna att söka det statliga stödet.

Henry Lindström håller med om att stödet inte är så stort.

– Men det är ju en liten hjälp för att komma igång med den nya odlingssäsongen. Hoppas nu att landskapsregeringen snabbt annonserar ut sitt stödpaket, säger Lindström.

Det åländska stödpaket för totalt 660.000 euro som landskapsregeringen har slagit fast villkoren för har sänts till EU för godkännande. Jordbruksbyråns chef Sölve Högman räknar med att det ännu tar ett par månader innan stödet blir slutligt godkänt.

– Men vi siktar på att inleda ansökningsförfarandet så fort de informella förhandlingarna är avslutade. Jag har en liten förhoppning om att få svar i slutet av den här veckan och då vi kan dra igång ansökningsprocessen, säger Högman.