Jordbruk Globalt

18.000 mjölkkor dog
efter explosion på USA-gård

En katastrofal explosion på en stor mjölkgård i USA-delstaten Texas har dödat 18.000 mjölkkor på en gång. Enligt myndigheterna berodde olyckan sannolikt på överhettning i samband med ett tekniskt fel.

Ingen människa kom till skada i den våldsamma explosionen. En medarbetare på gården kunde i sista stund räddas ur infernot av brandmanskapet och fördes till sjukhus. Enligt myndigheterna var katastrofen den värsta i sitt slag någonsin i Texas.

Explosionen förorsakade en häftig brand på South Fork Dairy i närheten av orten Dimmitt. Utredningarna väntas bli svåra och långvariga, uppger Sid Miller, som är ansvarig för jordbruket i delstaten Texas.

Enligt preliminära utredningar kan explosionen ha utlösts efter överhettning i ladugårdens renhållningssystem. Experter förmodar att detta möjligen hade antänt metangas inne i byggnaden.

Katastrofen föranledde skarp kritik från djurskyddsorganisationen Animal Welfare Institute, som efterlyser strängare regler för brandskyddet i amerikanska bondgårdar. Ladugårdsbränder dödar varje år hundratusentals husdjur i USA.

Den hittills svåraste ladugårdsbranden i landet härjade i delstaten Indiana, då mer än en miljon hönor dödades. Omkring 6,5 miljoner boskapsdjur har dödats i bränder på USA-gårdar under det senaste decenniet.

USA saknar federala lagar som skulle reglera brandskyddet på jordbruk. Bara ett fåtal delstater har stiftat bestämmelser om brandskyddet. Texas hör inte till denna grupp av delstater.