Okonjo Ag 24Oct22 Lg
WTO-chefen Ngozi Okonjo-Iweala från Nigeria vill reformera reglerna för jordbrukshandeln. FOTO: WTO
Jordbruk Globalt

WTO-chefen efterlyser
reformer inom agrarhandeln

De globala marknaderna för livsmedel och andra agrarprodukter fungerar inte tillfredsställande. Regelverken är ineffektiva och måste reformeras, fastslår världshandelsorganisationen WTO och dess chef Ngozi Okonjo-Iweala.

WTO inledde sin verksamhet 1995 med syftet att följa upp det provisoriska handelsavtalet GATT. Målet är att säkerställa fria och förutsägbara globala handelsflöden. WTO förhandlar fram handelsregler som dess medlemsländer borde följa.

WTO övervakar avtal, granskar medlemsländernas handelspolitik och löser handelstvister. Den senaste tiden har det varit rätt stillsamt kring WTO men organisationen saknar inte utmaningar, fastställer Okonjo-Iweala i flera intervjuer.

Enligt WTO-chefen ställs det globala handelssystemet för livsmedel under hård press. Kriget i Ukraina hotar att begränsa tillgången på mat och gödsel. Matförsörjningen ställs på svåra prov.

Extrema väderförhållanden och ekonomiska kriser försvårar möjligheterna att förse befolkningen med adekvat och näringsrik kost. Klimatet med stigande temperaturer och tilltagande torka samt covid-19 försvårar läget.

Marknaderna fungerar dåligt

Allt detta är en utmaning för WTO och dess medlemsländer. Enligt Okonjo-Iweala fungerar marknaderna för livsmedel och jordbruk fortfarande rätt dåligt. De nuvarande handelsreglerna är otillräckliga för att leda utvecklingen i rätt riktning.

Det blir allt tydligare att WTO:s regler inte håller jämna steg med de utmaningar vi står inför. Detta gäller särskilt utvecklingen på globala marknader, förklarade generaldirektören nyligen. Det är hög tid att uppdatera regelboken till en effektivare nivå.

Medlemsländerna borde aktivera sig för fortsatta reformer av WTO. Handelsreglerna måste ständigt aktualiseras. Handeln är ett avgörande medel för att nå livsmedelssäkerhet, fastställde WTO:s 164 medlemmar på en konferens förra året.

Alltför ofta fungerar de internationella marknaderna för livsmedel och jordbruk bristfälligt på grund av medlemsländernas snedvridande subventioner och höga skyddstullar. Bristande investeringar i forskning bidrar till att produktiviteten stagnerar.

Okonjo-Iweala konstaterar att världen i dag ser betydligt annorlunda ut än 1995, då jordbruksavtalet trädde i kraft efter den så kallade Uruguayrundan. Det anslutande ministermötet i Nairobi bidrog starkt till att avskaffa exportsubventionerna.

Många hinder måste avvecklas

Enligt WTO avvecklades subventionsnivån från nästan sju miljarder euro år 1999 till mindre än tolv miljoner euro år 2020. Trots detta hänger fortfarande många handelshinder kvar i systemet, till nackdel för en fri handel.

Generaldirektören beklagar att många frågor inom handeln med jordbruksprodukter fortfarande är öppna. Detta gäller bland annat offentlig lagring av livsmedel, tillgång till marknader samt bristande transparens i allmänhet.

I början av detta år steg matpriserna till höga nivåer och kriget i Ukraina förvärrade situationen. Enligt WTO reagerar regeringarna ofta genom att begränsa exporten av livsmedel. Detta förvärrar problemen på andra håll i världen.

Den senaste månaden har många länder återinfört exportrestriktioner för livsmedel, foder och konstgödsel. Enligt WTO har 52 restriktiva åtgärder införts sedan februari detta år och de är alla fortfarande i kraft.

Enligt Okonjo-Iweala försöker WTO uppmuntra regeringarna att avskaffa restriktionerna genom övervakning och förhandlingar men arbetet är mödosamt. Etableringen av en rättvis och hållbar global handel kräver stora ansträngningar.