SLC Tema

Webbinarium:
Skogsbruket och
naturens mångfald

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket.

Kom med och ta del av de första resultaten av arbetet med färdplanen och få nya idéer om hur åtgärderna kan utvecklas på webbinariet ”Skogsbruket och naturens mångfald” 20.6 kl.14.00-16.00. Plats: online via Microsoft Teams.

MTK:s och SLC:s webbinarium behandlar naturens mångfald ur skogsbrukets synvinkel. Webbinariet bygger på teman kring naturhänsyn i ekonomiskogar och mätning av den biologiska mångfalden.

Webbinariet är öppet för alla intresserade. Närmare program för webbinariet offentliggörs senare.

Länk för anmälan finns på slc.fi/evenemang. Webbinariets deltagarlänk skickas endast till dem som har anmält sig.