Skogsbruk SLC Tema

Webbinarium om
skogarnas biodiversitet 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 då skogarnas biodiversitetsfrågor diskuteras.

Under webbinariet diskuteras nuläget och framtiden gällande skogarnas mångfald utgående från frågorna ”vad har gjorts?” och ”vad härnäst?”.

Webbinariet faciliteras av Demos Helsinki och hålls på finska, samt textas till svenska efter sändningen. Det textade webbinariet publiceras på slc.fi.

Webbinariets program offentliggörs inom kort, men reservera tidpunkten i din kalender redan nu! Mera information kommer på slc.fi/evenemang.