Dsc 3194
Rosmarie Finne är en av de unga österbottniska jordbrukare som brukar koppla upp sig till virtuella diskussioner med yrkeskollegor på onsdagseftermiddagar. Hon brukar vanligen sätta sig på en stege i växthusmiljön hemma i Solf.
Jordbruk SLC Livet på landet

Virtuell kaffepaus ny arena
för unga jordbrukare

På onsdagseftermiddagar har unga finlandssvenska jordbrukare möjlighet att ägna sig åt en virtuell kaffepaus. De kan diskutera kring aktuella arbetssituationer och utbyta tankar med kollegor.

Efter lite brainstorming i april beslöt ÖSP:s ungdomsutskott starta ett nytt diskussionsforum på nätet för unga jordbrukare.

Tanken är att jordbrukarna loggar in vid 14-tiden på onsdagar var de än befinner sig – i traktorn, i fähuset eller på åkern. Sedan är det fritt fram för en cirka 20 minuter lång diskussion med yrkeskollegor över en kopp kaffe.

Premiären för ”Unga bönders kaffepaus” skedde i slutet av april. Hittills har nyheten nått ut till ett tiotal yngre jordbrukare.

– Vi ville testa det här moderna alternativet i dessa coronatider när det inte kan ordnas aktiviteter på fältet på normalt sätt. Inledningsvis medverkade bara några styrelsemedlemmar i diskussionen. Efter hand har vi bjudit in andra deltagare, säger Sören Stenroos, ordförande för ÖSP:s ungdomsutskott.

– Vi har spridit information till ÖSP-lokalavdelningars ungdomsklubbar. Vi har även informerat på Facebook, säger Stenroos.

Riktar sig till hela Svenskfinland

ÖSP-ombudsmannen Fredrik Grannas framhåller att den virtuella samtalsarenan – vars länk finns tillgänglig på ÖSP:s hemsida – i praktiken riktar sig till hela Svenskfinland.

– Än så länge har det enbart handlat om österbottniska deltagare. Men det här forumet är tillgängligt i hela SLC-området, säger Grannas.

Vad brukar snacket kretsa kring?

– Man funderar främst på aktuella arbetsprojekt. Coronakrisens påverkan har varit ett annat stort diskussionsämne. En oro för att det i värsta fall kan uppstå brist på bränsle, reservdelar och växtskyddsmedel har också ventilerats.

– Själv satt jag i traktorhytten under en av diskussionerna. Jag höll samtidigt på med vårsådden den gången, berättar Sören Stenroos.

Konversationerna, som i princip är fria till utformningen, kan även bjuda på nyttiga, arbetsrelaterade tips. Deltagarna har tillfälle att utbyta tankar på konstruktivt sätt.

– Exempelvis kan man snappa upp nya arbetsmetoder, säger Stenroos.

Digitala lösningar till fördel i coronatider

Solfproducenten Rosmarie Finne förhåller sig positivt till såväl den virtuella kaffepausen som andra digitalt präglade sammankomster.

– Sociala medier är allmänt taget ett bra alternativ eftersom jordbrukare vanligtvis inte hinner åka ut och träffa kollegor i vardagen. Det här är ett rätt ensamt yrke.

– I coronatider är det en fördel att ha tillgång till dessa lösningar. Nyligen kunde jag delta i ett digitalt styrelsemöte som ÖSL höll samtidigt som jag utförde bevattningsarbeten i växthuset. Jag skulle inte ha kunnat delta i ett fysiskt möte på grund av arbetsläget.

Rosmarie Finne har deltagit aktivt i Unga bönders kaffepaus. En diskussion missade hon med femton minuters marginal. Efter det har hon installerat en alarmfunktion i telefonen för att påminna sig själv om annalkande diskussioner.

– Jag tycker att samtalen kan ske på spontant vis. Jag känner de flesta deltagarna sedan tidigare. Samtidigt bör det hela inte heller svälla för mycket. Om över 15 personer medverkar blir upplägget lätt mera rörigt.

– Visst har jag behållning av diskussionerna. Bland annat har jag fått erfara att variationerna i Österbotten kan vara stora i fråga om spannmålssådden. En del jordbrukare har redan avslutat sådden medan andra aktörer inte ens har påbörjat arbetena, säger Finne.