Virke1
Några indikationer på att situationen på virkesmarknaden skulle ändra under vintern finns inte, men förändringarna kan komma hastigt och oväntat. ARKIVFOTO
Skogsbruk Marknad Tema

Virkeshandeln går trögt
– ingen ljusning i sikte

Virkeshandeln går trögt och det finns inte några egentliga tecken på att den är på väg att ta fart.

Högre timmerpriser är inte heller att räkna med, säger två tjänstemän som besvarade följande frågor:

1. Virkeshandeln går trögt – vilka är utsikterna för den kommande vintern?

2. Priserna har gått ned som följd av sämre efterfråga. Men ska skogsägare vänta på bättre tider eller avverka om det finns bestånd som bör åtgärdas?

Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen Österbotten:

1. På Skogsvårdsföreningen Österbotten ser vi med oro på den kommande vintern. Det verkar som köpintresset har svalnat. Förra vinterns vindfallsrumba gjorde att en hel del vinterskiften blev oavverkade och det gör att efterfrågan på vinteravverkningar för tillfället är mycket låg.

2. På skogsvårdsföreningens område varierar efterfrågan och på vissa områden är priset relativt bra ännu. Detta gäller naturligtvis främst sommarstämplingar. Funderar man på att förnya skog är det inte fast på några år utan man kan följa med marknaden och sälja när efterfrågan finns och priset är bra.

I dessa föränderliga tider rekommenderar vi att man tar in anbud och jämför dem när man funderar på slutavverkning. Här kan skogsvårdsföreningens skogsvårdsinstruktör hjälpa till. Vi har uppföljning på gjorda virkesaffärer och kan jämföra anbuden utgående från genomförda avverkningar där man kan se hur olika aktörer har apterat stammarna i motsvarande bestånd.

När det gäller gallringar skall man inte vänta på de bästa priserna. Gallringsskogar utvecklas snabbt och mycket av våra stormskador den gångna vintern beror på att man gallrat för sent. Kronorna har körts upp och därmed har stammarna också små rotsystem som inte klarar av stormarna.

Den första gallringen borde göras så tidigt att den knappt är lönsamt ekonomiskt. Då får stammarna möjlighet att utveckla rotsystem medan de är korta och stormtåliga. Tyvärr är efterfrågan på massaved inte så bra för tillfället, men avsättning för energived finns.

Magnus Wiksten, revirforstmästare för Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret:

1. Virkeshandeln har gått trögare än normalt, men nu på senhösten verkar aktiviteten ha blivit större igen. För den kommande vintern är utsikterna inte så bra. Skogsindustrin har ett stort lager av såväl stående som kapat virke. Dessutom finns det en hel del sågvaror i lager.

Risken finns att både pris och efterfrågan på timmer sjunker i vinter ifall inget speciellt positivt händer på marknaden. Några indikationer på att situationen på virkesmarknaden skulle ändra under vintern finns inte, men förändringarna brukar komma hastigt och oväntat.

2. Priserna har gått ned en del åtminstone gällande timmer och beslutet att göra en slutavverkning kan vara knepigt. Sannolikt är att de timmerpriser vi hade för ett år sedan var på en så hög nivå att det kan ta upp till tio år innan de upprepas. Förnyelsemogna bestånd och i synnerhet sådana som växer dåligt, är försvagade av rotröta eller där risken för barkborreangrepp är överhängande borde helt klart avverkas. Dessa objekt är också högriskobjekt om vi drabbas av någon hårdare storm. I dessa fall är skogens tillstånd avgörande för beslutet. Har man å andra sidan behov av lite extra inkomster så gör man knappast fel om man gör en slutavverkning, timmerpriserna är ännu långt ifrån någon bottennotering.

Har man gallringar som bör åtgärdas så skall skötselbehovet styra, inte virkespriset. Faktum är att massavedspriserna fortfarande är på en relativt hög nivå. Mitt råd är att inte vänta med gallringar utan att skrida till verket så fort som möjligt. En försenad förstagallring kan leda till stort tillväxtbortfall och det bortfallet är större än vad variationen i massavedspriserna är på längre sikt.