Lia1
Per Sandbacka till vänster utsågs till årets LIA-handledare i fjol av Optima Lannäslund. Som bäst har han Torbjörn Slotte som praktikant. Jag trivs bra här, säger han.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Viktigt ge unga möjlighet
till praktik på gården

Studerande behöver praktik och möjligheter att komma ut på inlärning i arbete. En som gärna tar emot unga som studerar till landsbygdsföretagare är mjölkproducenten Per Sandbacka, som utsågs till årets LIA-handledare av Optima i fjol.

– Det medför ett ansvar att ta emot studerande på inlärning i arbete, men det ger mycket. Jag tycker det är motiverande att träffa nya personer och samtidigt få ge min kunskap vidare. Det är givande, säger Per Sandbacka.

Sandbacka är mjölkproducent i Nedervetil och utsågs i fjol av yrkesutbildaren Optima Lannäslund till årets LIA-handledare. I flera år har han tagit emot studerande på praktik eller inlärning i arbete som det numera heter.

– Det var en trevlig överraskning och värmde så klart. Det här är femte året som vi tar emot studerande på praktik och årligen handlar det om 2-3 stycken. Jag kommer också i fortsättningen att ta emot studerande, säger han.

Sedan vårterminen började efter årsskiftet har Sandbacka haft Torbjörn Slotte på inlärning i arbete. Slotte studerar tredje året till lantbruksföretagare och utexamineras i vår.

– Det här är min fjärde vecka på inlärning i arbete och jag praktiserar måndag till tisdag här på gården. De övriga dagarna är jag i skolan. Det är bra att läsa teori men på praktiken lär man sig mest och det är också roligare, säger Slotte.

Stort behov av praktikplatser

Behovet av praktikplatser för studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet har alltid varit stort. I synnerhet de senaste åren när en större del av utbildningen genomförs som praktik eller inlärning i arbete (LIA).

– På det första och andra läsåret hade vi sex veckor med inlärning i arbetet och nu på det sista har vi totalt nio veckor. Jag har varit på den här gården tidigare och trivs mycket bra. Per är en bra handledare och också på de andra gårdarna har jag tagits emot på ett bra sätt, berättar Slotte.

Att studerande får tillgång till praktikgårdar ser Sandbacka som viktigt.

– Jag ser det som viktigt för vår näring att det finns gårdar som ger praktik. Det är också viktigt att vi själva lyfter upp näringen för ingen annan gör det. I takt med att gårdarnas antal blir färre är det också svårare för studerandena att hitta platser. Så jag uppmanar alla som kan tänka sig att ta emot studerande ska göra det.

Första gången Sandbacka bestämde sig för att ta emot en studerande så var det på dennes begäran. Det enda Sandbacka behövde göra var att fylla i en blankett och planera ett program som motsvarar studerandens examensdel.

– Praktiken som de ska få varierar beroende på period. På ettan ska de utföra ett yrkesprov och då ska de få öva på det. Praktiken utgår också från årstiden och ska de lära sig om växtodling bör de få vara med där, förklarar han.

En handledare bör också planera inför en kommande praktikperiod.

– Av mig som handledare krävs det att jag planerar vad studeranden ska göra. Som nu när Torbjörn är här måndag till tisdag har jag arbetsuppgifter som kräver ett samarbete. Som handledare ska man också vara beredd på att kunskapsnivån varierar, en del är självgående medan andra behöver ingående instruktioner.

Sandbacka inkluderar också praktikanten i de dagliga rutinerna.

– Nu på eftermiddagen ska vi lägga ut strö och utfodra kvigorna.

Lia2
– Det är bra att läsa teori men på praktiken lär man sig mest och det är också roligare, säger Torbjörn Slotte (till höger) som efter årsskiftet varit på inlärning i arbete hos mjölkproducenten Per Sandbacka.

Lärt sig mycket

Slotte säger att han lärt sig mycket under praktikperioden.

– Det som har gett mest är att se hur olika gårdarna är. Alla har olika system och rutiner och det är mycket givande att se att det går att arbeta på olika sätt, säger han.

Att skapa kontakt med studerande kan också ge andra positiva effekter. Sandbacka har i dag en timanställd utbildad landsbygdsföretagare som för några år sedan gjorde praktik på hans gård.

– Tack vare att jag ställer upp som LIA-handledare har jag nu knutit till mig en kunnig person som jag anställt. Det positivt på alla sätt för det är inte lätt att hitta kompetent arbetskraft. Att ha en kontakt till skolorna ökar chanserna att hitta arbetskraft, säger han.

Peter Isakas, platsansvarig och ansvarig för produktionen vid Optima Lannäslund, konstaterar att behovet av praktikplatser är stort. Blivande landsbygdsföretagare och djurskötare behöver nämligen flera olika typer av praktik.

– Alla gör inte sina LIA-perioder på lantbruksgårdar utan också på verkstäder eller hos maskinentreprenörer inom exempelvis jordbyggnad. Så behovet av villiga som tar emot studerande är stort. Vi har i dag cirka trettio gårdar som tar emot studerande men några av de har meddelat att de ska avsluta sin verksamhet. Därför tar vi mycket gärna emot nya gårdar som kan tänka sig att ge praktik, säger Isakas.