Vaxthus Fredrik Sangren
Förnybara energiresurser stod för nästan 56 procent av växthusbranschens uppvärmning 2021. FOTO: Handelsträdgårdsförbundet/Fredrik Sangren
Jordbruk

Växthusens klimatpåverkan
har sjunkit med 60 procent
sedan 2004

Naturresursinstitutet har räknat ut växthusbranschens klimatpåverkan utgående från branschens energiförbrukning 2021. På basen av undersökningen har branschens klimatpåverkan sjunkit med 60 procent sedan 2004, uppger handelsträdgårdsförbundet i ett pressmeddelande.

En betydelsfull förändring under tidsperioden 2004-2021 är att användningen av olja för uppvärmning sjunkit med 87 procent. Samtidigt har man övergått till förnyelsebara energikällor. Förnybara energiresurser stod för nästan 56 procent av uppvärmningen 2021.

Samtidigt har skörden av växthusgrönsaker ökat från 60 miljoner kilo 2004 till 98 miljoner kilo 2021, vilket märkbart minskat klimatpåverkan.

– Växthusföretagen har effektiverat produktionen och samtidigt minskat utsläppen kännbart. Växthusföretagen investerar fortfarande i grönare energiformer så riktningen kommer att bibehållas under kommande år, säger handelsträdgårdsförbundets verksamhetsledare Niina Kangas.

Förnybara trä- och åkerbränslen

Hela växthusbranschens energiförbruknings klimatpåverkan i Finland uppgick 2021 till 203.287 ton koldioxidekvivalenter. Av branschens hela energiförbrukning utgjorde elens andel 33 procent och uppvärmningen 67 procent. 

Det är företrädesvis förnybara trä- och åkerbränslen som används för att värma upp växthus. Skogsflis är den vanligaste formen av fast bränsle; av åkerbränslen används bränsleformer som spannmålsskal och sorteringsrester.

Oljans andel utgör numera endast 8 procent av hela energiförbrukningen. Användningen av tung brännolja har nästan helt upphört. Lätt brännolja används fortfarande i växthus som behöver uppvärmning endast under en kort period. Till dem hör exempelvis sommarblomsodlingarna.

Växthusbranschens klimatpåverkan utgör 0,6 procent av Finlands sammanlagda växthusgasutsläpp och andelen av jordbrukets växthusgasutsläpp i Finland 5,2 procent.

Även växthusbranschens vattenanvändning är ansvarsfull. Naturresursinstitutets undersökning 2019 visade att den inhemska tomatens vattenavtryck är 34,7 liter per kilo – exempelvis i Spanien går det åt en 91 gånger större mängd vatten per kilo tomat.

Energiförbrukning i växthusföretagen 2021

• Den totala energiförbrukningen i växthusföretagen var 1.706 gigawattimmar (GWh). Energiförbrukningen ökade med 102 GWh jämfört med år 2017.
• El förbrukades i växthusföretagen 619 GWh. Elförbrukningen ökade 20 GWh (+3%).
• Skogflis (311 GWh) var det viktigaste uppvärmningsbränslet.
• Inköpt värme-energi var 274 GWh, varav andelen av skog- och åkerenergi var 50 procent. Andelen av förnybar energi i värmeproduktion var tillsammans 56 procent.
• Förbrukning av tung brännolja minskade med 11 GWh (-73 %) och lätt brännolja med 54 GWh (-16 %).