Jordbruk Skogsbruk

Välkommen på kustvattenkväll
i västra Nyland

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och markägare.

Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare).

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg. Under webbinarierna presenteras den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder.

LUVY berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3 på den här webbsidan. Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna och markägare.

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans med markägarna. LUVY kartlägger också om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark.

Anmälan och tidtabeller

För anmälan och tilläggsuppgifter: https://www.luvy.fi/sv/tapahtumat/
Kustvattenkvällarna hålls enligt följande:
- Kyrkslätt ti 8.3 kl.16.30
- Ingå to 10.3 kl.17.30
- Raseborg ti 15.3 kl.1700
- Sjundeå to 17.3 kl.17.00