Skogsbruk SLC

Utbildning om nya
PEFC-standarden i april

Föreningen för hållbart skogsbruk rf ordnar tillsammans med PEFC Finland webbinarer om den nya PEFC-standarden i april. Webbinarerna är öppna för alla, även om de är riktade till skogsfackmän.

SLC uppmuntrar skogsägare och sakkunniga att delta i utbildningen om de nya kraven som PEFC-Finland även ordnar på svenska.

Svenskspråkiga webbinarer ordnas enligt följande:

• 5.4 kl. 8.00-9.30: Webbinarium I: Förändringar i PEFC-skogsstandarden – skogs- och naturvård.

• 7.4 kl. 8.00-9.30: Webbinarium II: Förändringar i PEFC-skogsstandarden – säkerställande av kunnandet, arbetsgivarens skyldigheter, mångbruk, ursprungsbefolkning, renskötsel.

• 12.4 kl. 8.00-9.30: Webbinarium: Förändringar i PEFC-gruppcertifieringen.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig i tid. Anmälan och mera information finns här.

Webbinarerna spelas in och är tillgängliga efteråt på Föreningen för hållbart skogsbruks webbsida.

Under hösten 2022 ordnas också fältutbildningar gällande nya standarden på svenska. Svenskspråkig fältutbildning ordnas i Österbotten, Nyland och Åland. Fältutbildningarna är också öppna för alla, men riktade till fackmän som känner till innehållet av nuvarande PEFC FI -standarder.

Tilläggsinformation ger Viktor Harvio, SLC:s skogsombudsman, viktor.harvio@slc.fi.