Kostnader2022
Prisutvecklingen för matpotatis har varit mycket avvikande. I slutet av 2021 när priserna på gödselmedel och andra insatsvaror samt övriga jordbruksprodukter steg, sjönk priset på matpotatis. ARKIVFOTO
Jordbruk

Under 2022 steg priserna
på jordbruksprodukter
och insatsvaror

År 2022 var mycket exceptionellt med tanke på förändringar i priserna på jordbruksprodukter, och inom alla huvudprodukter skedde stora förändringar i producentpriserna, konstaterar Naturresursinstitutet. Jämfört med 2021 steg priserna på spannmål med 60-70 procent beroende på sädesslag, på mjölk med 25, på ägg med 28 och på nötkött med 20 procent.

Perioden med kraftiga prisförändringar inom jordbrukssektorn började i mitten av 2021 med stigande priser på insatsvaror inom jordbruket. Då steg priserna på gödselmedel mycket kraftigt. Fram till utgången av 2022 hade priserna på gödselmedel stigit med 200 procent från år 2020.

Också priserna på andra insatsvaror som är viktiga för jordbruket, som energi och djurfoder, har stigit kraftigt sedan sommaren 2021.

När det gäller jordbruksprodukter skedde den kraftigaste ökningen av producentpriset på vete, som steg kraftigt i slutet av 2021 och var som högst våren 2022. Det höga priset på vete påverkades delvis av den dåliga skörden 2021. Priset på råg steg omkring sex månader senare än vetepriset, sommaren 2022. – Priserna på vete och råg steg grovt taget med omkring 100 procent jämfört med medelpriserna 2020, säger Anu Koivisto, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Matpotatispriset avvikande

Matpotatis skiljer sig mycket från de övriga grödorna, eftersom dess pris steg med bara 10 procent jämfört med medelpriset 2020 fram till utgången av 2022.

Prisutvecklingen för matpotatis var också mycket avvikande. I slutet av 2021 när priserna på gödselmedel och andra insatsvaror samt övriga jordbruksprodukter steg, sjönk priset på matpotatis. Först alldeles i slutet av 2021 började priset på matpotatis stiga något.

När det gäller animalieprodukter, mjölk, ägg och nötkött, har producentpriset stigit mycket långsamt i förhållande till prisökningen på de insatsvaror som används inom dessa produktionsinriktningar.

Priserna på animalieprodukter började stiga först våren 2022, medan priserna på insatsvaror började stiga nästan ett år tidigare, sommaren 2021.

– Totalt sett har ökningen av producentpriserna på animalieprodukter varit mycket liten i förhållande till prisökningen på insatsvarorna. Producentpriserna på animalieprodukter har stigit med i genomsnitt 30-40 procent jämfört med 2020 och på motsvarande sätt priserna på foder med cirka 70, på energi med cirka 100 och på gödselmedel med cirka 200 procent, säger Koivisto.