Timmermans P054671
Flera EU-länder befarar nackdelar med EU:s gröna giv, men kommissionens videordförande Frans Timmermans viftar bort kritiken.
EU

Ukrainakrisen ökar tvivlet mot gröna given

EU:s jordbrukslobby har länge varnat för konsekvenserna av EU:s gröna giv för ett klimatneutralt samhälle. Ukrainakrisen har givit kritikerna vatten på kvarnen. Jordbrukets ekonomi klarar inte skivan, klagar producenterna.

Kritiken hopade sig redan under jordbruksministrarnas extraordninarie möte förra veckan. Ordförandelandet Frankrikes jordbruksminister Julien Denormandie varnade för att kriget allvarligt kan inkräkta på EU:s livsmedelsproduktion.

Enligt Denormandie är matsäkerheten en av EU:s viktigaste prioriteter som i denna situation måste värnas. Det gäller att utnyttja all tillgänglig potential för matproduktionen. Odling av oljeväxter och proteingrödor borde tillåtas på träda.

Producentorganisationerna ute på fältet ställer sig i tilltagande utsträckning kritiska till EU:s klimatplan. I dagens knepiga politiska läge borde jordbruksproduktionen inte begränsas med onödiga ekostrategier.

Företrädare för jordbruket varnar för den gröna given, jord till bord-strategin och föreskrifterna för biodiversitet, som riskerar att skada och hämma jordbruksproduktionen i EU. Resultatet kan bli mindre skördar och högre matpriser.

Diskussion i EU-parlamentet

Problematiken diskuterades i början av veckan i EU-parlamentets miljöutskott. Kommmissionens viceordförande Frans Timmermans varnade EU för en ensidig inriktning av jordbruket med stora skördar som huvudmål.

Bara en uthållig jordbrukspolitik kan på sikt trygga produktionen och en uthållig jordbrukspolitik, menade Timmermans. Han visade ingen förståelse för att avvika från kommissionens inkörda linje för den gröna given.

Enligt Timmermans är den gröna given och en hållbar jordbrukspolitik den enda riktiga lösningen för en framtida matförsörjning. EU håller fast vid målet att halvera insatsen av växtskyddsmedel och sänka gödslingen
med en femtedel, inskärpte kommissionären.

Timmermans inställning kritiserades bland annat av den österrikiska parlamentarikern Alexander Bernhuber (EPP), som ifrågasatte kommissionens linje. Bernhuber ansåg att tiden nu borde vara inne för åtgärder som maximerar matproduktionen i Europa.

Han underströk vikten av att säkerställa ett effektivt jordbruk för att trygga matproduktionen i EU under alla förhållanden. Jord till bord-strategin får inte inskränka jordbruket. Reglerna måste anpassas till
en förändrad situation, underströk Bernhuber.

Kommissionen ska utreda vidare

Bollen ligger nu hos EU-kommissionen. Agrarkommissionär Janusz  Wojciechowski lovade i samband med förra veckans ministermöte att utreda nya marknadsåtgärder i form av privat lagring av griskött och möjlighet att aktivera jordbrukets krisreserv.

Under tidigare möten har Wojciechowski hittills gått emot subventioner av denna typ men situationen har ändrat. Det kan bli aktuellt att pröva åtgärderna i ett läge där livsmedelstillgången hotar att ansträngas.

EU-parlamentet har likaså börjat driva på insatser för snabba åtgärder som är ägnade att trygga den europeiska matförsörjnigen. Politiker inom den konservativa EPP-gruppen varnar för proteinbrist på grund av den osäkra importen av ukrainska proteinrödor.

Jordbruksutskottets ordförande Norbert Lins (EPP) med flera parlamentariker signalerade sitt stöd till den franska  jordbruksministern Julien Denormandie och hans förslag att anpassa reglerna för ekologiska fokusområden på EU-gårdar.

Enligt parlamentarikerna är ukrainakrisens återverkningar ännu svåra att bedöma. Därför är det säkrast att genast ingripa för att förebygga problem i försörjningen. Situationen brådskar, då producenterna inom kort färdigställer sina odlingsplaner.