180517 Schulze Campact 01
Den tyska miljöministern Svenja Schulze vill köra igenom ett tyskt förbud mot glyfosat före 2023 med skärpta villkor redan 2020. Hennes idéer ökar spänningen inom den redan rätt sköra regeringen.
Jordbruk EU Marknad

Tysklands miljöminister vill stegvis förbjuda glyfosat

Den tyska miljöministern Svenja Schulze vill stegvis förbjuda glyfosat inom landets jordbruk före utgången av 2023. Fram till dess ska de tyska odlarna sätta 10 procent av åkrarna i träda om de vill använda glyfosat. Men jordbruksministern reagerar kyligt.

I den tyska regeringskoalitionen sitter socialdemokraterna på miljöministerposten. Konservativa CDU regerar i jordbruksministeriet som också har det slutliga ansvaret för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet, inklusive glyfosat.

Där är jordbruksminister Julia Klöckner mindre förtjust i den socialdemokratiska kollegans utspel. Enligt Klöckner har parterna på förhand kommit överens om att samarbeta i frågan. Schulzes förslag går betydligt längre än Klöckner har föreställt sig.

Enligt Shulze är det nu hög tid att slå fast en slutgiltig frist för användningen av glyfosat inom jordbruket. Ministern vill helt fasa ut glyfosat fram till slutet av 2023, så att villkoren börjar skärpas redan 2020.

Vill skapa rum för viktiga insekter

Då väntar drastiska inskränkningar för glyfosat inom jordbruket. Som villkor för en fortsatt besprutning efter 2020 måste gårdarna lägga tio procent av jordbruksarealen i träda. På trädesarealerna ska åtgärder vidtas som främjar biodiversiteten.

Den tyska miljöstyrelsen har redan utarbetat en katalog med åtgärder som påminner om EU:s förgröningsregler. På de glyfosatfria arealerna ska sånglärkor, rapphönor, vilda bin och fjärilar tumla om och må gott, skriver miljöstyrelsen i ett pressmeddelande.

Miljöstyrelsen föreställer sig träda med fleråriga blommor och gräsmark, men också spannmål skulle tillåtas med låg frödensitet. Biodiversitetsarealerna ska därmed skapa livsrum för viktiga insekter.

Enligt Schulze ska miljöstyrelsen nu skicka ett första besked om planerna till jordbruksministeriet, som förutsätts verkställa åtgärderna. Jordbruksminister Julia Klöckner har reagerat surt på de nya idéerna från socialdemokratiskt håll.

Schulze medger att det är jordbruksministeriets bord, men hon hänvisar till koalitionsavtalet mellan CDU/CSU och socialdemokraterna. Enligt avtalet har parterna förbundit sig till en stegvis avveckling av glyfosat inom jordbruket.

Klöckner invänder att hennes jordbruksministerium redan under våren presenterade principer för en stegvis avveckling av glyfosat. Förslagen har redan behandlats i diskussioner mellan ministerierna.

Kritik från Bayer

Nu är det inte rätt tidpunkt att ifrågasätta tidigare överenskommelser. Vi är eniga om att användningen av glyfosat ska minska. De senaste fem åren har insatsen av glyfosat reducerats med en tredjedel, påminner Klöckner.

Frågan är ännu långtifrån avgjord. Den röd-gröna tyska koalitionsregeringen hänger på en skör tråd. Regeringspartiernas stöd har rasat och var och en försöker på sitt håll vinna stöd med nya idéer. Koalitionen väntas spricka redan före mandatperiodens slut.

Kemikoncernen Bayer kritiserar miljöministerns utspel. Tyvärr präglas den tyska debatten om glyfosat av politiska intressen där vetenskapliga argument inte beaktas. Detta skadar också det inhemska jordbrukets konkurrenskraft, skriver Bayer i ett pressmeddelande.