Jordbruk EU

Tyska ordförandeskapet
kompromissar om ekomålen

EU-ordförandelandet Tyskland vill skjuta upp de förpliktande miljösystemen (eko-schemes) med två år. För medlemsländerna innebär detta en andhämtningspaus på två år fram till 2025.

I egenskap av EU-ordförandeland efterlyser Tyskland skärpta miljövillkor för jordbrukspolitiken. Miljöprogrammen betraktas som ett centralt och nytt element, noterar landets jordbruksminister Julia Klöckner i en första sammanfattning.

Miljösystemen ska höja ambitionerna i riktning mot en miljö- och klimatvänligare jordbrukspolitik. Det förestående reformen av jordbrukspolitiken måste därför stå till förfogande för producenterna i alla medlemsländer, noterar Klöckner.

Deltagandet i miljörelaterade program i den första pelaren ska förbli frivilligt. Enligt det tyska ordförandeskapet är medlemsländerna splittrade när det gäller förpliktande miljösystem med en minimibudget.

Medlemsländerna befarar att de riskerar att förlora pengar, om deras producenter inte deltar i miljösystemet i planerad utsträckning. Ordförandelandet Tyskland vill förhindra detta med förslaget om en övergångsperiod på två år.

Under åren 2023 och 2024 borde oanvända anslag enligt ordförandeskapets uppfattning få användas för inkomststöden i den första CAP-pelaren. En minimibudget för miljösystemen skulle bidra till en viss flexibilitet.

Tyskland har ännu inte föreslagit någon specifik procentsats för miljösystemens andel i jordbrukspolitikens första pelare. Ursprungligen skulle miljösystemen ersätta en del av direktstöden och användas för konkreta årliga miljöåtgärder.

Grön kritik mot Klöckner

Då det tyska ordförandeskapet tog över i juli, lovade Klöckner att föra förhandlingar med medlemsländerna, för att senast i oktober lägga fram huvudpunkterna i förslaget till nästa CAP.

I samband med det inofficiella ministermötet i Koblenz fördes diskussioner om innehållet. Det nu föreliggande kompromissförslaget bygger på samtalen och ska ligga till grund för de officiella förhandlingarna om en gemensam position för medlemsländerna.

Klöckners förslag kritiseras skarpt av den gröna gruppen i EU-parlamentet och dess ordförande Martin Häusling. Enligt Häusling försöker Klöckner urvattna det ursprungliga förslaget så att ingenting blir över för miljösystemen.

I klartext innebär Klöckners recept att anslag för ett resurssparande jordbruk får användas utan förbehåll. EU försöker påskynda en övergång till ett grönare EU-jordbruk men Tyskland bemödar sig inte ens om målet, kritiserar Häusling.