Bahijah Fremantle 2018 02
Resan med BV Bahijah blev lång för flera tusen får och nötdjur. FOTO: Bahnfrend
Jordbruk Globalt

Tusentals kor och får
trängdes på fraktfartyg

Ett fartyg med 14.000 får och 1.500 nötdjur måste under flera veckor ligga för ankar i den australiensiska hamnstaden Fremantle. Boskapen var ursprungligen på väg från Australien till Israel men resan stoppades i Röda Havet.

De långa boskapstransporterna till sjöss har länge varit föremål för kritik, Nya Zeeland har nyligen förbjudit sjötransporter av levande boskap men Australien betraktar fortfarande exporten som en ekonomisk betydande inkomstkälla.

Den senaste resan med kor och får från Australien gick igen en gång snett. Ursprungligen skulle lasten av får och nötdjur från Australien exporteras till Israel via Röda Havet. Utanför Jemen lurade emellertid huthirebellerna.

Fartyget BV Bahijah, registrerat på Marshallöarna, måste därför dirigeras om till säkrare farvatten. Alternativet hade varit att runda hela Afrika men den krokvägen hade förlängt resan för boskapen med ytterligare 33 dagar.

Återvände till starthamnen

Det enda återstående alternativet blev att återkalla fartyget med djur och allt tillbaka till Australien. Efter en lång returresa förtöjde ”Bahijah” i början av februari på redden utanför staden Fremantle på Australiens västkust.

I Fremantle underkastades lasten en förnyad ankomstprocedur. Australiens stränga föreskrifter för import av boskap fick inte kringgås. Lasten av inhemsk boskap måste efter resan klassificeras om till importerad boskap, fastän alla djur härstammade från Australien.

Djuren måste enligt lag stanna ombord i karantän. Problemet underlättades inte av de heta temperaturerna i västra Australien. En rejäl värmebölja hade lagt sig över regionen. Dagstemperaturerna steg till mer än 30 grader och hettan var intensiv.

Lossningen av djuren tog flera dagar i anspråk. Dessutom måste djuren sättas i karantän enligt gällande regler för biosäkerheten. Fyra nötdjur och 60 får uppges ha dött under den långa rundresan som aldrig nådde destinationen i Israel.

Australien är en betydande exportör av levande boskap. Under fjolåret skeppades omkring en halv miljon får och nötboskap till fjärran länder. Om djurtransporterna dirigeras kring Afrika i stället för Röda Havet, förlängs sjöresan med minst en månad.

Australiens jordbruksministerium gav några dagar efter ankomsten order om att all boskap omedelbart ska lossas från fartyget. Djuren transporterades med bilar från Fremantle Port till lämpliga gårdar i landets västra delar.

Levande djur hämtar in valuta

De flesta djur kommer sannolikt att exporteras vidare efter att de har hämtat sig efter den långa resan. Enligt myndigheterna har djuren hållits relativt friska, utan tecken på varken insektsangrepp eller andra sjukdomar.

För Australien är exporten av levande djur en viktig inkomstkälla. Kritiken av hanteringen har tilltagit de senaste åren och kraven på ett exportförbud har förstärkts, framför allt bland befolkningen i större städer.

Enligt jordbruksministeriet exporterade Australien förra året sammanlagt 673.630 nötdjur. Ungefär hälften av boskapen skeppas som ungdjur eller avelsdjur till Indonesien.

Australien exporterade förra året dessutom 86.400 nötdjur som slaktboskap till Vietnam. Viktiga exportdestinationer är också Kina och Israel.

Under fjolåret exporterade Australien sammanlagt 611.820 levande får. Det är en ökning med 22 procent på ett år.