Jordbruk Globalt Marknad

Trump lovar igen
miljarder till jordbruket

President Donald Trump har igen lovat saftiga stödpengar till sina amerikanska bönder. Under en valtillställning i delstaten Wisconsin berättade Trump att han reserverar 14 miljarder dollar för ändamålet.

Wisconsin har blivit bekant för sina mejerier som levererar mjölk och ostar. Osttillverkningen har mycket gamla anor sedan invandrartiden från Europa. De viktigaste ostslagen är mozzarella och andra italienska ostar samt cheddar.

Mejerierna har hamnat i svårigheter, framför allt på grund av presidentens nyckfulla handelspolitik och coronaepidemin. Eftersom jordbruket spelar en viktig roll inför valet, passade Trump på att avisera sitt nya stödpaket i Wisconsin.

Utspelet i Wisconsin torde också vara ett försök av Trump att trygga de lantliga väljarnas understöd. I det förra presidentvalet vann republikanerna mycket knappt i delstaten. Skillnaden till demokraterna och Hillary Clinton vara mindre än en procent.

Farmarna kan inom kort lämna in sina stödansökningar. Trump nämnde inte några närmare detaljer men programmet ska åtminstone stöda produktionen av kött, mejeriprodukter, spannmål och grönsaker.

De amerikanska producenterna har lidit stora förluster i samband med coronaepidemin. Enligt producentorganisationerna har grisbönderna förlorat fem miljarder dollar detta år och nötproducenterna mer än tretton miljarder dollar.