Osterbotten 4 C Webben
Redan den sjätte augusti kunde Johnny Granqvist och hans far inleda tröskandet av foderkorn i Närpes. Trots den torra sommaren ser det här skiftet ut att ge en riktigt bra skörd. Torka är något som har hämmat växtligheten i hela Österbotten. Den här veckan torde skördearbetet ha kommit igång på allvar i Sydösterbotten.
Jordbruk Tema

Tröskningen kom igång tidigt i Närpes

Tröskandet är i startgroparna i Sydösterbotten. Men redan i början av förra veckan skördade Johnny Granqvist den första spannmålen. Och resultatet var tillfredsställande.

– Hektolitervikten är 66 och kan stiga till 68 efter torkning. Fukthalten är 18 procent. Om jag ska uppskatta skörden så torde den landa på 4,5-5 ton per hektar. Det är bättre än jag vågade hoppas på om man tänker på att vi har lidit av torka i Sydösterbotten, säger Johnny Granqvist.

Granqvist är spannmålsodlare i Övermark i Närpes och inledde skördesäsongen tidigt, den sjätte augusti, med att tröska foderkorn (Vertti, sått den 27:e april) på 2,8 hektar. Då räknade ha med att tröskandet kommer igång på allvar den här veckan i området.

– Jag har några andra kornskiften som jag troligen tröskar i helgen och om vädret tillåter är spannmålsskörden i full gång nästa vecka, vilket är tidigt, konstaterar han.

Osterbotten 3 A Webben
Johnny Granqvist i Närpes tröskade foderkorn den sjätte augusti. Han konstaterade att hektolitervikten var 68 och fukthalten 18. Ett mycket bra resultat med tanke på torkan.

Mycket litet nederbörd i området

Torkan har hämmat växtligheten i sommar – i synnerhet på torkkänsliga jordar. Sydösterbotten har fått mycket litet regn och den enda mera omfattande nederbörden kom i maj, kring 40-60 millimeter. Efter det har det bara kommit några droppar.

– Växterna kom igång väldigt bra och våren kom tidigt. Men bristen på regn kommer att bidra till, om jag får gissa, att cirka en femtedel av den normala skörden är borta. En del drabbas hårdare än andra, säger han.

Men Granqvist vill inte klaga för mycket. Många minns den blöta sommaren 2017 och jämfört med den väljer han hellre en torr sommar.

– Vi blir lätt för negativa och missar fördelarna. Sommaren har definitivt inte varit dåligt och vi ska inte heller glömma fördelarna med en torrare period. Att få inleda skörden med värme i augusti framom att göra det i slutet av september är ett stort plus. Torknings- och maskinkostnaderna blir betydligt lägre.

Det som har varit en utmaning för honom är besprutningen. Med facit på hand borde han inte ha använt stråstärkare.

– Jag besprutade kornet och trodde tidpunkten var lämplig men troligen var det för lite fukt i marken. Växten var mera stressad än jag upplevde när jag gjorde det. En annan iakttagelse är att vallen har fungerat bättre än kummin som förfrukt.

Osterbotten 2 D Webben
Tommy Hägglund inspekterade förra veckan ett fält med höstråg som ser mycket bra ut.

Höstgrödor klarade torkan bättre

Några kilometer längre bort har odlaren Tommy Hägglund en sammanslutning med brodern Kim. De eftersträvar spannmål av brödkvalitet och odlar korn, havre, vete och råg. I växtföljden finns också kummin och raps. Speciellt höstrågen ser mycket fin ut.

– Den här åkern såg ut som en enorm isbana i vintras och då trodde vi inte att övervintringen skulle ha lyckats. Men tydligen har det funnits tillräckligt med håligheter i isen så att syre kom genom isen och övervintringen lyckades bra. Höstrågen har mognat bra och det här kommer att ge en riktigt bra skörd, säger Tommy Hägglund.

Han tar sig en titt på de fina axen.

– De ser tjocka ut och stråna är också grova. Skulle det här ha såtts med vårsäd hade resultatet varit ett helt annat. En stor del hade lidit av den torra sensommaren. Men här ser man att växten är tät och stråna grova. Men det är inte moget ännu utan jag siktar på att tröska om cirka ett par veckor, sa Tommy förra veckans tisdag.

Överlag verkar det som att det är höstsådda grödor, som klarat övervintringen, som klarat sig bättre än spannmålen som såddes på våren.

– De som övervintrat har bättre tagit tillvara vattnet på våren och började ha kärnorna ganska bra matade då torkan blev mera påtaglig. Däremot har det som såddes i våras inte fått tillräckligt med vatten trots att det såg mycket bra ut i våras i maj när det kom en del regn efter sådden och broddskjutningen var perfekt.

– Men eftersom förra sommaren också var torr har det funnits för lite vatten magasinerat i marken och därför tror jag inte att det blir några toppskördar här. Vi vet inte heller om hektolitervikten har lidit på grund av torkan och dessutom några frostnätter i månadsskiftet juli-augusti, men risken är stor, säger han.

Osterbotten 1 B Webben
Tommy Hägglunds höstråg i Närpes har mognat mycket bra och ser ut att ge en riktigt bra skörd. Axen ser tjocka ut och stråna är också grova.

Priserna oroar

Något som oroar dem nu är spannmålspriserna som har fallit sedan början av året. Prisutvecklingen skapar också huvudbry för Bengt Eklund, ordförande för ÖSP:s spannmålsutskott.

– Spannmålspriserna är mellan 40 och 50 euro lägre än ifjol. Det är mycket oroväckande att de har fallit så här mycket. Det finns tydligen ett utbud på marknaden men vi får se hur priserna utvecklas under hösten, säger Eklund.

Också han har drabbats av torkan och vill inte i det här skedet dra några slutsatser.

– Det är svårt innan allt är skördat att säga någonting. Torkkänsliga marker kommer inte att ge några bra skördar medan de fukthållande klarat sig bättre.