Emmi Nurmi
Emmi Nurmi kan nu titulera sig magister i agrikultur-forstvetenskaper och tar över hemgården Bovik i Snappertuna.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

”Ta vara på studietiden”

Emmi Nurmi, ungdomsombud på SLC Nyland, har nyligen blivit klar med sina studier vid agro-forstvetenskapliga fakulteten i Vik och kan nu titulera sig magister i agrikultur-forstvetenskap (AFM). Nästa steg blir att flytta tillbaka till Raseborg och ta över hemgården Bovik i Snappertuna.

– Tanken på att ta över gården har nog hängt med väldigt länge. I ett skede ville jag bli veterinär, men valde ändå lantbruk eftersom jag kände att jag ville att verksamheten hemma på gården skulle fortsätta. Jag ville också få en ordentlig utbildning, eftersom det är viktigt att förstå sig på det ekonomiska när man ska driva en gård. Verksamheten skall ju vara lönsam. Det praktiska kan man lära sig an efter.

Emmi läste lantbruksekonomi som huvudämne och marklära som biämne.

– Det är både jättenyttigt och ”jordnära” att studera marklära, speciellt för blivande bönder. Det handlar mycket om kemi och biologi.

Det praktiska är också viktigt

I studierna ingick en obligatorisk praktik på 80 arbetsdagar – det vill säga ungefär en sommar.

– Praktiken gjorde jag hemma på gården, där jag nog har tillbringat mycket tid också under studieåren.

Sommarpraktiken var egentligen den enda praktiska delen av studierna som var obligatorisk, men idag kan man välja bort den.

– Det tycker jag är litet synd eftersom det praktiska är viktigt.

I det nya studieprogrammet har det också skett en del andra förändringar, men Emmi skämtar att hon ”hann undan” och har studerat enligt det gamla programmet.

Under den fem och ett halvt år långa studietiden har hon bland annat jobbat en höst på NTM-centralen och under det senaste året har hon varit deltidsanställd som ungdomsombud för SLC Nyland.

– Men nu kan det nog komma att bli svårt att få det jobbet att gå ihop med att driva gården. Det känns som om dygnets 24 timmar inte räcker till.

Generationsväxlingen hemma på gården genomfördes i mitten av januari.

– Det känns nog fortfarande litet skrämmande, medger Emmi, vars mamma fortsätter jobba på gården som anställd trots att föräldrarna på sikt skall flytta bort.

Direktförsäljning av ekologiskt kött

På Bovik finns idag både får och dikor; för närvarande omkring 200 tackor och 24 dikor.

– Vi har odlat ekologiskt sedan början av 1990-talet och har cirka 100 hektar odlad åker plus naturbeten.

Allt kött som produceras på gården säljs som direktförsäljning både till privatkunder och till restauranger. Köttförsäljningen har pågått i 20 år och stamkunderna är många.

– De största restaurangkunderna finns i Helsingfors. Att köttet är ekologiskt är egentligen inte det primära för dem – de är ute efter inhemskt, närproducerat kött av bra kvalitet.

Det var i tiderna Emmis pappa Sebastian Nurmi som skaffade gården.

– Han började från noll och har inte någon lantbruksutbildning. Då han startade var det först växtodling och sedan kom de första fåren i början av 1990-talet. Först 2005 kom korna.

I stora drag har Emmi tänkt fortsätta med samma inriktning som sina föräldrar.

– Eventuellt kommer jag att minska litet på fårmängden och skaffa litet fler kor. Men den röda tråden kommer att vara densamma.

Emmi tänker också återuppta REKO-verksamheten.

– Vi har varit med någon enstaka gång i Ekenäs, Karis och Ingå. Jag ser REKO som ytterligare en försäljningskanal; man måste alltid jobba för att få nya kunder.

Nöjd med utbildningen

När studierna nu är avklarade konstaterar Emmi att hon är nöjd med utbildningen.

– Den var mångsidig och vi hade också en rätt stor akademisk frihet.

Speciellt nöjd är hon med den ekokurs – det vill säga en grundkurs i ekologisk odling och produktion – som hon deltog i.

– Det var en positiv nyhet att jag fick utbildningskravet för ekostöd uppfyllt med den kursen. Tack vare att jag gick den via mina studier, slapp jag en fem dagars ekokurs som dessutom skulle ha kostat.

Till det bästa med att nu börja jobba som företagare på egen gård hör enligt Emmi friheten.

– Det känns bra att få vara sin egen arbetsgivare. Men visst är det också själva livsstilen som känns lockande.

Ett råd vill hon ändå ge dem som ännu studerar eller som skall inleda sina studier: Ta vara på studietiden!

– Studietiden är på ett sätt den bästa tiden i livet. Man ska njuta av den och av ungdomen och man behöver inte ha så bråttom. Det är inte så farligt om studietiden drar ut några år längre. Det lönar sig att försöka ta ut all nytta man kan få av studierna och också se till att skapa kontakter för framtiden.