Woodforce2
I höst har SVF Österbotten lanserat systemet Woodforce som innebär att planeringen och styrningen av skogsvårdsarbeten digitaliseras. Resultatet är att hela kedjan effektiveras, berättar fältchef Anders Hjortman.
Skogsbruk Marknad Tema

SVF Österbotten
digitaliserar arbetsledningen

Hittills har planeringen och styrningen skogsvårdsarbeten skett manuellt. Men nu implementerar Skogsvårdsföreningen Österbotten ett digitalt system som kommer att effektivera hela kedjan.

– Alla – skogsvårdsinstruktörerna, entreprenörerna och markägarna – vinner på det här. Hela kedjan effektiveras i och med att arbetsledningen blir digital, säger Anders Hjortman, fältchef vid Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Skogsvårdsföreningen har nyligen implementerat det digitala systemet Woodforce. Ett system som underlättar kommunikationen mellan samtliga parter. När föreningen fördelar arbeten till skogsarbetare och skogsvårdsentreprenörerna sker det via applikationen i smarttelefonen.

– Våra arbetare får ett meddelande med en karta där det framgår var objektet finns och vad som ska göras. När arbetet är utfört kan de meddela det via programmet, exempelvis rapportera om antalet planterade plantor, hur många hektar som är åtgärdat och hur många timmars arbete det handlar om, förklarar Hjortman.

Egenkontrollen som skogsarbetare och entreprenörerna gör underlättas också.

– Varje arbetare kontrollerar sitt egna arbete genom att ta provytor och det har tidigare gjorts på papper. Men nu underlättas den delen betydligt när informationen förmedlas digitalt.

Markägaren får meddelande

Skogsägaren får också ett meddelande när arbetet är klart.

– Hela informationsförmedlingen blir snabbare och markägaren får meddelande när arbetet påbörjas  och är klart.

Systemet är i startgroparna och har nyligen lanserats. I dagsläget är det endast cirka tio procent av SVF Österbottens skogsarbetare och entreprenörer som använder Woodforce. Alla arbeten inkluderas inte heller i nuläget utan enbart skogsvårdsåtgärder som röjning, plantering och markberedning.

– Vårt mål är att hela vår arbetsstyrka ska lära sig och använda det digitala systemet på sikt men det sker inte i en handvändning. I framtiden ska också avverkningar inkluderas i systemet. Markägarna behöver inte göra något annorlunda utan den största förändringen blir för våra entreprenörer som måste lära sig hantera smarttelefoner och systemet, säger Hjortman.

I och med att informationen från dylika tjänster digitaliseras sparar instruktörerna tid.

– Vi funderar som bäst på hur insamlingen av data ska ske ordnas. Troligen blir det några av våra skogsvårdsinstruktörer som kommer att administrera Woodforce och dela ut arbeten och förmedlar informationen från fältet vidare till vår databas.