Img 1438
Isac Asp, Malax, Johanna Slotte, Kronoby och Linus Åkerback, Bergö går första året på YA:s treåriga lantbruksutbildning.
Tema

Stor efterfrågan på
arbetskraft inom naturbruk

Utbildningarna inom naturbruk är mångsidiga och i synnerhet de som har studerat lant- eller skogsbruk får jobb efter avlagd examen. Det säger Anders Grannas, utbildningschef för Naturbruk och kost vid Yrkesakademin i Vasa.

– Efterfrågan på arbetskraft inom naturbruk är stor och många företag hör av sig gällande praktikanter och läroavtalsstuderande.

Inriktningarna för naturbruksstudier vid YA är förutom Lantbruk och Skog även Trädgård samt Natur och miljö. Antalet studerande, som för närvarande är cirka 200, är konstant och enligt Anders Grannas finns det plats för fler.

Skogsindustrins satsningar gör att det behövs allt fler skogsmaskinförare och kunniga skogsarbetare eller skogsserviceproducenter som behärskar skogsbrukets grunder och som kan sköta planering och utförande av manuella skogsvårds- och skogsförnyelsearbeten.

– Behov av arbetskraft finns inom hela linjen, men främst gäller det skogsmaskinförare, säger Grannas.

Intresset för skogsmaskinförarutbildningen är stort. Studerande har under studietiden möjlighet att avlägga C-körkort och yrkeskompetens som krävs för yrkesmässig trafik. 

Utbildningen ger även grundläggande färdigheter för jobb inom jordschaktning, transport samt maskinentreprenad, vilket gör de utexaminerade attraktiva på arbetsmarknaden.

Anders Grannas säger att behovet av kunnig arbetskraft inom branschen är skriande i hela landet eftersom många inte stannar kvar i arbetet som skogsmaskinförare utan ofta går vidare i karriären eller rekryteras av andra.

YA har ett fungerande samarbete med Novia i Ekenäs och efter avlagd examen är det många som söker sig vidare till utbildning som skogsbruksingenjör.

Nytt för i år inom skogsbruksutbildningen på YA är dels ett skötselavtal som de har ingått med Forststyrelsen för skogar som den äger och som YA därmed får använda i utbildningssyfte och dels att man har tagit i bruk en ny Logsetskördare samt investerat i en flyttbil för skogsmaskiner.

Img 1458
Mathieu Jamme som ursprungligen kommer från Normandie i Frankrike tillträdde som lantbruksarbetsledare på YA i september ifjol, medan Anders Grannas fungerar som utbildningschef inom Naturbruk och kost.

Bred utbildning med många valmöjligheter

Även inom lantbruksbranschen är behovet av kunnigt folk stort.

– Den som väljer att studera på lantbruksutbildningen behöver inte ha ett eget jordbruk eller ens jobba på ett jordbruk efter avklarade studier, säger Grannas.

Individuella studieplaner och flexibla studier gör det möjligt för studeranden att välja examensdelar som intresserar. Inom lantbruk kan man rikta in sig på växtodling, teknik eller djurproduktion.

– Det finns färdiga strukturer att göra vissa examensdelar eller hela examen på läroavtal även direkt från grundskolan, berättar Grannas.

– Före julen 2021 utexaminerades den första lantbruksstuderande som kommit direkt från grundskolan och som avlagt lantbruksexamen genom läroavtal, fortsätter han. Systemet med läroavtal har fungerat bra för alla parter.

Man kan även avlägga kombiexamen, vilket betyder att man tar både student- och yrkesexamen samtidigt.

Studierna är till stor del praktiska och inlärningen sker ofta på YA:s skoljordbruk som består av cirka 120 hektar åkermark, 50 dikor och 320 slaktsvinsplatser.

Möjligheterna för studerande att vara på praktik (även utomlands), utbildningsavtal eller läroavtal inom ramen för sina studier är goda och kan tidigt ge kontakter till arbetslivet.

Utbildningen som lantbruksföretagare fyller kraven för startstöd vid generationsväxling och man kan även avlägga examensdelar i ekologisk odling som uppfyller utbildningskraven för att övergå till ekologisk odling.

Det är vanligt att studerande efter examen söker sig vidare till agrolog- eller ingenjörsutbildningar.

Bra med många praktiska studieämnen

Isac Asp, Johanna Slotte och Linus Åkerback är tre av fyra studerande som går första året på lantbruk. De rekommenderar lantbruksstudier åt dem som är intresserade av maskiner och jordbruk.

Johanna som kommer från en gård med mjölk- och köttproduktion i Kronoby säger att hon trivs med studierna och tycker att det är bra att gruppen är liten, eftersom det då finns tillräckligt att göra för alla.

Ifall hon en dag i framtiden kommer att ta över familjens gård återstår att se.

– Jag har sex syskon och just nu är vi tre stycken som är intresserade av att ta över, så vi får se hur det blir, säger hon.

Isac är uppvuxen i Malax på en gård med spannmålsinriktning. Även han tycker studierna är intressanta och att det är bra med många praktiska studieämnen. Han har valt kombiexamen och har planer på att studera vidare till agrolog.

Hemma hos Linus på Bergö finns däremot ingen bondgård. Han har valt att studera lantbruk för att få lära sig om maskiner.

– Det är mångsidigt och studierna är mera självständiga än vad jag hade förväntat mig och det är kul, säger han och lyfter även fram den gemenskap som finns mellan årskurserna.

Img 1445
De blivande skogsmaskinförarna är alla eniga, studierna är bättre än vad de trodde att de skulle vara. Från vänster; Joel Bergström, Nykarleby, Edvin Brännkärr, Nedervetil, Samuel Forsman, Kristinestad, Adam Norrdahl, Taklax, Simon Forsman, Härkmeri, Anton Fors, Vörå, Benjamin Nickull, Vörå.

Ökat intresse för gröna utbildningar

Studerande som söker sig till inriktningarna skog och lantbruk kommer ofta direkt från högstadiet och söker in via gemensam antagning.

Även till trädgårdsmästarutbildningen samt till Natur och miljö kan man söka direkt från grundskolan. Inga förkunskaper behövs. I praktiken är det dock ofta något vuxnare personer med önskan om att byta bransch som söker sig till dessa inriktningar via kontinuerlig intagning.

Det bredaste åldersspannet finns förövrigt inom trädgårdsmästarutbildningen där studerande ibland kan vara 60+.

– Vi har sett ett ökat intresse för de gröna utbildningarna och år 2020 hade vi ett rekordantal sökande till dem, säger Grannas som bara kan spekulera i om orsaken till det stavas corona eller inte.

Trädgårdsmästarutbildningen är en flerformsundervisning som baserar sig dels på perioder av närstudier dels på egna studier. Kompetensområdena är trädgårdsproduktion, grönsektorn samt blomster- och trädgårdshandel.

Efter avlagd examen kan man arbeta som företagare, anställd eller inom servicebranschen. Arbetsgivare kan vara städer, kommuner, privata företag och även församlingar.

Den allra nyaste utbildningen inom naturbruk är Natur och miljö, där den första gruppen startade så sent som hösten 2021. Här är kompetensområdena Natur – naturinstruktör eller framställare av naturprodukter och Miljö – miljövårdare eller miljöskötare.

Studierna leder till arbete eller företagande inom natur- och miljöbranschen eller som exempelvis rådgivare inom miljövård.

För mer information om Yrkesakademin i Vasa: www.yrkesakademin.fi/
För mer information om Gemensam ansökan 2022: opintopolku.fi/konfo/sv/