Tema

Stödansökan på Åland

Landskapsregeringen ordnade i maj två informationstillfällen om ersättningar och stöd som kan ansökas i vårens stödansökan.

På det första informationstillfället berättade Bertel Storsved från Statens ämbetsverk om det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare och stödet för miljösystem. Leila Lindström från landskapsregeringen berättade om miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättning.

På det andra tillfället berättade Bertel Storsved och Leila Lindström om det elektroniska ansökningsförfarandet, förutsättningar för att ansöka om ersättningar och stöd, den satellitbaserade arealövervakningen och Vipumobilen. Vipumobilen är ett verktyg som alla som ansöker om EU:s jordbruksstöd kommer att behöva.

Ladda ner Vipumobilen färdigt i din telefon från appbutikerna Google Play eller App Store.

Informationstillfällens finns nu på YouTube:

- informationstillfället 2.5:


- informationstillfället 9.5:

Nya webb-sidor för Arealstöd 2023-2027

Landskapsregeringen har också skapat fyra nya webb-sidor för Arealstöd 2023-2027 på webbadressen regeringen.ax.

Det finns också egna sidor för miljöersättning samt för ersättning för ekologisk produktion och för kompensationsersättningen.

På sidorna läggs under våren att lägga ut information om villkoren som man måste uppfylla för att kunna få dessa ersättningar och om ansökningsförfarandet. Följ med informationen på dessa sidor.

Du hittar sidorna också genom att från regeringen.ax gå in via Menyn uppe i högra hörnet, välj Lantbruksstöd, stöd för rådgivning, avbytarstöd -> Arealstöd 2023 – 2027.

Naturbetenas markanvändningsslag ändrar

Markanvändningsslaget på alla basskiften som år 2022 har anmälts med vissa naturbetestyper kommer att ändra. Följande naturbetestyper berörs av ändringen: Naturbete med höga naturvärden, Naturbete med riktade insatser, Kulturmarksbete, Övrigt naturbete (Åland).

Markanvändningsslaget måste ändras på grund av att dessa naturbetestyper enligt EU:s definition inte är jordbruksmark. Markanvändningsslaget kommer att ändra från Naturbeten och ängar till Annat område. Ändring görs centraliserat av Livsmedelsverket.

Endast basskiftets markanvändningsslag ändrar, basskiftets ersättningsduglighet påverkas inte. Landskapsregeringen har skickat ett brev till alla lantbrukare som berörs.