Jordbruk Marknad

Stabilt resultat av Snellman

År 2021 var ett framgångsrikt år för Snellman meddelar koncernen. Även om verksamhetsförhållandena var mycket krävande, ökade koncernens omsättning och var den högsta någonsin, 372,0 miljoner euro (2020: 353,3 M€), och rörelseresultatet ökade till 17,1 miljoner euro (2020: 14,6 M€).

Tvärtemot förväntningarna präglades även hela verksamhetsåret 2021 av coronapandemin. Försäljningen via detaljhandeln utvecklades positivt, men foodservice-sektorn tvingades anpassa sig till de ständigt föränderliga restriktionerna och drabbades av kundbortfall. 

Producenternas snabbt försvagade situation och de kraftigt ökade kostnaderna kastade dock en skugga över årets senare hälft. Under slutet av året låg huvudfokus på producenternas krisläge, samtidigt som de övriga produktionskostnaderna, som förpackningsmaterial, energi och löner, ökade märkbart.

– Vi höjde producentpriserna flera gånger, vi allokerade pengar till de mest kritiska delarna i kedjan och betalade av årets resultat 1,5 miljoner euro i producentbonus. Till följd av gjorda satsningarna uppnådde Köttförädlingen ett mycket måttligt resultat, lägre än året innan, även om omsättningen ökande, säger koncerndirektör Erkki Järvinen.

Under året godkändes flera stora investeringar. Snellmankoncernen planerar att investera totalt över 80 miljoner euro i projekt som stöder tillväxt under 2021-2023. Det mest betydande av dessa är en matfabrik i Jakobstad, för att kunna reagera på förändringarna i konsumtionstrenderna och den ökande efterfrågan på högklassig färdigmat. 

– Producenternas situation oroar oss alla, och vi försöker göra allt vi kan för att säkerställa fortsatt inhemsk köttproduktion. En lösning förutsätter ett gott samarbete med andra aktörer inom branschen, handeln, konsumenterna och statsmakten. Allmänt taget har risken ökat på grund av de senaste händelserna i Ukraina samt läget inom primärproduktionen, säger Järvinen.