Renfe Grande Descarga 0
De spanska järnvägarna testar import av majs från Ukraina med godståg. FOTO: Renfe
Jordbruk Globalt Marknad

Spaniens järnvägar importerar
ukrainsk spannmål per järnväg

De spanska statsjärnvägarna Renfe har börjat testa möjligheten att importera spannmål från Ukraina till Spanien med godståg. Det första godståget anlände nyligen till Barcelona med 600 ton spannmål från Ukraina.

Enligt Renfe är projektet ett försök att komplettera sjötransporterna med järnväg. Ett godståg med 25 container, var och en med en längd på 12 meter, skickades den 9 augusti från Madrid till den polska staden Chelm nära gränsen till Ukraina.

Där lastades tåget med 600 ton ukrainsk majs, vilket gav upphov till en del komplikationer. Enligt Renfe drog lastningen drog ut på tiden, då specialanpassad teknik saknades. Projektet förutsatte också specialinredda container.

Tåget lämnade Chelm för en 2.400 kilometer lång återresa via Lodz i Polen och Duisburg i Tyskland. I början av oktober anlände tåget till slutstationen i Barcelona. Nu ska Renfe och dess logistikpartner lära av försöken och misstagen i samband med projektet.

Järnvägstransporter motiveras av relativt låga transportkostnader och säkerhetsskäl med tanke på de politiska förvecklingarna i östra Europa. Renfe hänvisar till det osäkra läget i hamnarna vid Svarta havet.

Misstro om hamnsäkerheten

Noteringarna på spannmål steg kraftigt på måndagen på grund av en tilltagande misstro inför Rysslands fortsatta stöd av spannmålskorridoren i Svarta havet. Bakgrunden är Rysslands häftiga reaktioner efter brosprängningen på Krim.

Vetepriset på terminmarknaden Matif steg på måndagen med 11 euro till 359 euro per ton. Mäklarna på börsen i Chicago lade också på ett extra kol för vete. Spannmålen beläggs med en riskpremie, kommenterade börsmäklarna.

Handeln befarar en eskalering av kriget efter sprängningen av bron. Rysslands president Vladimir Putin kunde dra tillbaka sitt löfte att upprätthålla den viktiga exportkorridoren från Svarta havet till slutet av november.

President Putin lät redan förra veckan öppet ventilera sitt missnöje över det gemensamma avtalet om exportkorridoren från Svarta havet. Enligt Putin är det framför allt Turkiet och EU som drar nytta av avtalet och inte, som avsett, fattiga utvecklingsländer.

Putin hävdade att avtalet Ryssland och utvecklingsländerna de facto känner sig bedragna. Den ryska presidenten har därför krävt att avtalet ska ändras, genom att begränsa antalet länder som gynnas i processen.

FN tror på nya samtal

Men det finns också aktörer som manar till lugn. FN:s humanitära chef Martin Griffiths uttryckte på måndagen enligt Reuters sin tillförsikt, att avtalet om spannmålstransporterna från Ukraina kommer att förlängas och kanske till och med går att utvidga.

Förenta Nationernas åsikt är att vi givetvis bör stäva efter förnyelse. Jag är rätt säker på att vi kommer att klara det. Detta kan förutsätta att parterna måste enas om en längre tidsperiod än fyra månader, tillade Griffiths under en presskonferens i Genève.

Analytiker befarar emellertid förstärkta problem efter Rysslands formella anslutning av annekterade områden och Ukrainas starka motoffensiv i öster. Det skärpta läget kan försvåra förhandlingarna.

Ukrainas ministerium för infrastruktur fastställde förra veckan att allt som allt 274 fartyg med 6,2 miljoner ton jordbruksförnödenheter ombord, hade lämnat ukrainska hamnar inom ramen för spannmålsavtalet.

Enligt uppgifter i slutet av förra veckan lämnade ytterligare sex fartyg den femte oktober hamnar i området med sammanlagt 115.500 ton last ombord. Ukrainas tullmyndigheter uppger att 9,17 ton spannmål och baljväxter har exporterats hittills detta år.