Solenergi
Förbrukningsplatser med egen produktion. Realiserade anslutningar och prognos inom Vasa Elnät Ab:s område.
Maskin & teknik Marknad Tema

Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland, enligt ett pressmeddelande från Vasa Elnät.

Inom Vasa Elnäts område har i år tjugo nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla jämfört med fjolåret.

Förra året steg den totala mängden mikroproducenter inom Vasa Elnäts distributionsområde med mer än hundra procent jämfört med år 2016, och för i år väntas en utveckling i samma storleksklass.

Trenden är nationell. Energimyndigheten meddelade i juni om ökningen av småskalig elproduktion i Finland år 2017. Ser man på solenergins produktionskapacitet så har den mer än fördubblats under fjolåret. Solpaneler på ett egnahemshus tak är det vanligaste sättet i Finland att producera egen el.

När man planerar att installera solpaneler eller bygga ett litet vindkraftverk lönar det sig att vara i kontakt med det lokala elnätsbolaget redan innan man skaffar anordningen. På så sätt kan man säkerställa att den kan anslutas till det allmänna elnätet.

Elnätsbolagen har i regel också information och anvisningar för egna småskaliga produktionsverk på sina webbplatser. Till exempel Vasa Elnäts har på vasaelnat.fi/egenproduktion och Caruna på http://www.caruna.fi/sv/tjanster/egen-produktion-av-el publicerat anvisningar för hur ett småskaligt elverk ansluts till elnätet och annan information om egen elproduktion.