B8832317 A0D0 42A3 8F30 Fe9Ebb7B5D21
Enligt NTM-centralernas bedömning finns hälften av stammen vitkindade gäss ännu kvar i Finland. FOTO: Jari Kontiokorpi/Norra Karelens NTM-central
Jordbruk SLC

SLC Nyland:
Smidigare tillståndsprocess
för skyddsjakt på
vitkindade gäss behövs

Vitkindade gäss förorsakar omfattande skördeskador lokalt då de i tusental eller tiotusental landar på åkrar och äter upp all växtlighet.

– De vitkindade gässen förekommer nu i Nyland i stora mängder från Sjundeå österut. Följden för jordbrukaren på vars åkrar gässen landar är att stora arealer höstsäd, främst höstvete, har ätits upp och grödan är förstörd på stora områden, säger Thomas Antas, ordförande för SLC Nyland.

Eftersom den vitkindade gåsen är fridlyst får man varken skrämma eller avliva dem utan tillstånd, ens då de förekommer i stora mängder och orsakar omfattande skador. Miljöministeriet tolkar undantagsbestämmelserna som finns i EU-direktivet betydligt striktare än man gör i andra EU-länder.

För att få tillstånd till skyddsjakt måste man först kunna påvisa att gässen orsakar omfattande skada. Erhållandet av tillstånd, som skall sökas från Egentliga Finlands NTM-central, kan dröja flera månader. Då är skadan redan skedd.

SLC Nyland framhåller att möjligheten att söka undantagstillstånd måste göras betydligt smidigare. Kommunala tjänstemän borde kunna ha befogenhet att bevilja lov. Olika metoder att försöka hindra att gässen landar i stora skaror behöver också utvecklas. Mer forskning om var och hur de väljer sina landningsplatser behövs.

På längre sikt bör man få lättnader i fredningsstatusen. Idag är det inte tillåtet att ta tillvara de få vitkindade gäss som med undantagslov skjuts. SLC Nyland anser att skyddsjakt på vitkindad gås ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen, något som även riksdagens jord- och skogsbruksutskott förordat.

Skyddsjakt bör tillåtas på samma sätt som man gjort i Sverige, Danmark, Estland och Nederländerna.

Hönshirs hotar bli ett problemogräs

SLC Nylands arbetsutskott diskuterade på sitt möte senaste fredag just problemen med vitkindade gäss. Där togs även upp att hönshirs har börjat sprida sig i Nyland. Hönshirs hotar bli ett problemogräs, vilket bör uppmärksammas av odlarna. Hönshirs är ett problem i framförallt grödor med svag konkurrenskraft.

Ordförande Thomas Antas redogjorde på mötet kort för att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat det besvär om landskapsplanen för Nyland som förbundet var med om att lämna in. Diskuterades om man borde lämna in anhållan om besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

Påtalades att det inte skett en utvärdering av den ekonomiska betydelsen för markägarna av intagandet av nya skyddsområden i planen. Ingen ordentlig inventering och konsekvensbedömning har gjorts. Ansågs bra att pröva frågan och möjligtvis få ett prejudikat.

Vidare diskuterades jordbrukets akuta lönsamhetskris och behovet av och möjliga åtgärder inför minister Leppäs krismöte med rundbordssamtal.