Jordbruk SLC

SLC Nyland oroar sig
för avbytarservicen

Husdjursgårdarnas antal minskar och det blir allt längre avstånd mellan dem. Då husdjursproducenterna har ledigt är det svårare än förr att få en bra avbytare att sköta om djuren. SLC Nylands fullmäktige, som hade vårmöte på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 13 april oroar sig för att avbytarservicen skall kunna erbjuda avbytare i framtiden så att producenterna får ett avbrott i vardagen.

Avbytarna skall åka av och an på egen bekostnad eftersom de endast får resan ersätt en gång per håll. Men om det mjölkas på morgonen och på kvällen är arbetsdagen delad i två delar med obetald ledig tid i mitt på dagen.

Då åker många avbytare hem men då avbytarnas arbetsfält är stort finns det inte alltid den här möjligheten. Då påverkar detta hur unga ser på avbytaryrket som ett framtida alternativ för dem.

På vissa gårdar finns det en möjlighet till övernattning i närheten men detta fungerar dåligt om avbytaren har familj.

Enligt en färsk enkätundersökning som LPA har gjort, har stress och psykiska symtom ökat på gårdarna. Enligt svaren lider var fjärde lantbruksföretagare av depressionssymptom och var tredje av sömnproblem.

Flest psykiska symtom uppträdde bland företagare med djurhållning. Nu svarade 44 procent att de upplevde stress jämfört med 16 procent år 2021. Väldigt oroande är också att stressupplevelsen var vanligare på större gårdar och bland yngre (under 40 år) företagare.

LPA:s Ta hand om bonden-projektet jobbar med böndernas välmående och tidigt ingripande. Det är viktigt att inte bli ensam med sin ångest utan ta kontakt med projektarbetarna eller med sin företagshälsovård.

Andelen med nyländska jordbrukare som hör till företagshälsovården har enligt den tillgängliga statistiken minskat oroväckande från 25 procent år 2018 till 21 procent år 2020. I hela landet har den totala anslutningsprocenten minskat från 39 procent år 2009 till 28 procent i mars i år.

Mera flexibilitet och bättre språkkunskaper

SLC Nylands fullmäktige önskar att det skulle finnas en möjlighet till mer flexibilitet, eftersom de unga har andra behov än de äldre lantbruksföretagarna. Även ett bättre samarbete mellan avbytarenheterna Vemo och Sysmä som verkar i Nyland skulle vara bra så att gårdar nära gränsen lätt kan få en avbytare från den andra enheten.

Bättre språkkunskaper hos avbytarna skulle vara bra. På gårdsnivå upplevdes möjligheten till svenskspråkiga avbytare i Nyland som en utopi. Avbytarens yrkeskunskap än ändå viktigare än språkkunskaperna, men klart att det lättare kan uppstå missförstånd om man inte kan kommunicera ordentligt med avbytaren.

SLC Nylands fullmäktige lyfte även fram avbytarlönens konkurrenskraft som en viktig faktor i hur man får unga att bli intresserade av yrket. Det är bra att LPA samarbetar med läroinrättningar för att lyfta fram de goda sidorna med att vara avbytare. Intressanta och varierande dagar, jobba med olika slags djur fast man inte har en egen gård samt göra ett viktigt och uppskattat jobb.